Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират на управленчески и изпълнителни позиции в хранителната индустрия и свързаните с нея отрасли, в държавни и други институции, както и като предприемачи за индустриалния бизнес.

брошура /