Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и биотехнологичната индустрия, взаимосвързаните отрасли, в общински органи за управление и др.

/ брошура /

Учебен план