Специалността подготвя инженери, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на организираното хранене, кетъринга и индустриалното кулинарно производство, като ръководни кадри в системата на търговското и социалното хранене, в специализирани производствени единици, в научноизследователски и консултантски звена, в служби, фирми и организации за контрол, в образованието.

/ брошура /