Специалността подготвя компютърни инженери, които могат да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

/ брошура /

Учебен план