Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво, безалкохолни и високоалкохолни напитки.

/ презентация / брошура /

Учебен план