ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ

Специализации:

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА     / брошура  презентация  /

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и рибната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на месни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и рибната промишленост.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ       / брошура / презентация /

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в млечната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на млечни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от млечната промишленост.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ         / брошура / презентация / 

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми с производствена и проектантска дейност в областта на преработката на плодове и зеленчуци и хладилното съхранение и дистрибуция на храни, както и като ръководители и експерти в колективи за разработване на нови технологии и продукти.

 / брошура /