Специалността подготвя инженери по хотелиерство и ресторантьорство, които могат да работят като ръководители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама, консултанти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в образованието, в дейности, свързани със създаването и организирането на системи за безопасност и контрол на качеството и със стандартизацията в хотелиерството и ресторантьорството.

/ брошура /