Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ от 23.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

 одобрил:  Галина Пантелеева    качил: Мария Жекова  19.07.2020г.   09:50ч.