Технология на продуктите от
плодове и зеленчуци

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Технология на продуктите от плодове и зеленчуци” може да се реализира като:

Основните направления на специализиращото
обучение са:

  • технология на стерилизираните продукти (плодови компоти, мариновани зеленчуци, зеленчукови и месо-зеленчукови ястия);
  • технология на сушените плодове и зеленчуци и подправките;
  • технология на плодовите сокове, нектари, желета, конфитюри и топинги;
  • съоръжения и технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци;
  • хладилна технология на растителните продукти (плодове, зеленчуци и гъби);
  • хладилна технология на животинските продукти (месо, птици, риба и продукти от тях; мляко, млечни продукти и сладолед);
  • хладилници и хладилни съоръжения, машини и инсталации;
  • контрол и управление на качеството на храните.

Учебна практика и специализация: 
Практическото обучение на студентите се осъществява със съдействието на водещи предприятия за преработка на плодове и зеленчуци, хладилни бази и логистични центрове и научно-изследователски институти в България.
Специализиращата катедра има също дългогодишни традиции в провеждането на учебно-познавателна практика в предприятия и университети в чужбина, включително Германия, Швейцария, Словакия, Хърватия, Русия и др., както и индивидуални специализации за разработване на дипломни работи в европейски университети.

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Технология на продуктите от плодове и зеленчуци” получава широка научно-приложна подготовка относно химичните, микробиологичните и техническите аспекти на преработката на плодове и зеленчуци и хладилната технология на хранителни продукти. Получените знания и умения дават възможност за:

Планиране, организация и контрол на технологичните процеси при преработката на плодове и зеленчуци и хладилната обработка на хранителни продукти

Разработване на технологична документация и внедряване на нови асортименти

Контрол на качеството на суровините, полуфабрикатите и готовите продукти.

Да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;