Център за повишаване на квалификацията

        

 •  

Образци на документи:         Заявление за курс  

                                                                           Заявление за курс – фирма

                                                                               Заявление за специализация     

                                                                                                                         Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон: 032/603 861     0894 33 79 81       –   инж. Антоанета Бедросян – гл. експерт

  Е-mail:   abedrosyan@uft-plovdiv.bg

 
 1. Педагогическа правоспособност.
 2. Офис сътрудник и анализатор на данни
 3. Web дизайн
 4. Графичен дизайнер
 5. Основи на пивоварството.
 6. Кулинарен мениджмънт.
 7. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     
 8. Храни и винена култура     Анотация      
 9. Ароматични продукти : получаване , състав , приложение и сертификация
 10. Вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 11. Управление на качеството и безопасността на храните
 12. Технология на месните и рибни продукти.
 13. Технология и качество на месните продукти
 14. Кетъринг
 15. Технология за преработка на плодове и зеленчуци
 16. Мениджмънт и маркетинг.
 17. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 18. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 19. Сензорен анализ на храни.
 20. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 21. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 22. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 23. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 24. Въвеждане и одит на НАССР система.
 25. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
 26. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 27. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
 28. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 29. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 30. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 31. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 32. Хотелиерство и ресторантьорство.
 33. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 34. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 35. Алтернативни видове туризъм.
 36. Сервиране и барманство.
 37. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 38. Нови опаковъчни материали и технологии.
 39. Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »