Център за повишаване на квалификацията

        

 •  

Образци на документи:         Заявление за курс  

                                                                           Заявление за курс – фирма

                                                                               Заявление за специализация     

                                                                                                                         Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон: 032/603 861     0894 33 79 81       –   инж. Антоанета Бедросян – гл. експерт

  Е-mail:   abedrosyan@uft-plovdiv.bg

Нови курсове

 
 1. Педагогическа правоспособност.
 2. Офис сътрудник и анализатор на данни
 3. Web дизайн
 4. Графичен дизайнер
 5. Основи на пивоварството.
 6. Кулинарен мениджмънт.
 7. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     
 8. Храни и винена култура     Анотация      
 9. Ароматични продукти : получаване , състав , приложение и сертификация
 10. Вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 11. Управление на качеството и безопасността на храните
 12. Технология на месните и рибни продукти.
 13. Технология и качество на месните продукти
 14. Кетъринг
 15. Мениджмънт и маркетинг.
 16. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 17. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 18. Сензорен анализ на храни.
 19. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 20. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 21. Въвеждане и одит на НАССР система.
 22. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 23. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 24. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 25. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 26. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 27. Хотелиерство и ресторантьорство.
 28. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 29. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 30. Алтернативни видове туризъм.
 31. Сервиране и барманство.
 32. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 33. Нови опаковъчни материали и технологии.