Търсене
Close this search box.

Проекти и резултати

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: KA103-HED

Номер на проекта: 2020-1-BG01-KA103-078088

Наименование на проекта: Мобилност на студенти и персонал между програмни държави

Целта на проекта е осигуряване на възможности за мобилност на студенти и персонал на УХТ-Пловдив между програмни държави от Еразъм+. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени 61 мобилности, от които 32 мобилности на студенти и 29 мобилности на персонал.

Срок на изпълнение: 01.06.2020 – 30.09.2022 г. 

 

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: KA131-HED

Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA131-HED-000003391

Наименование на проекта: Мобилност на студенти и персонал между програмни държави

Целта на проекта е осигуряване на възможности за мобилност на студенти и персонал на УХТ-Пловдив между програмни държави от Еразъм+. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени 50 мобилности, от които 26 мобилности на студенти и 24 мобилности на персонал.

Срок на изпълнение: 01.09.2021 – 31.10.2023 г. 

 

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: KA203-HED

Номер на проекта: 2020-1-BG01-KA203-079076  

Наименование на проекта: Education for Resource Efficency in Manufacturing Industries (EREMI)

 

Проектът EREMI е адресиран към нуждата от интердисциплинарно образовани инженерни специалисти в областта на ресурсноефективните производствени системи в България, Румъния, Северна Македония и Германия. Екипът на проекта разработва програми свързани с ресурсоефективното производство включително нейните подсистеми като енергийна ефективност в пневматични и хидравлични системи, дигитализация на съществуващи физически системи, IoT, анализ на големи данни, прогнозна поддръжка, предприемачество и т.н. Чрез създаване на високо иновативно учебно съдържание – нови предмети, курсове и програми включително за учене през целия живот екипът на EREMI възнамерява да подкрепи преди всичко висшето образование, образователните организации, но и индустриите и респективно регионалните икономики в справянето пред предизвикателствата на непрекъснато напредващите технологии и нарастващата нужда от интердисциплинарни познания на инженерните специалисти, ангажирани с тяхната реализация.

Партньорски организации: Университет по хранителни технологии – Пловдив; Висше училище на Офенбург, Германия; Университет „Свети Климент Охридски“ Битоля, Северна Македония; Политехнически университет Букурещ, Румъния; BEIA Consult International SRL, Румъния.

 

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: KA220-HED

Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-HED-000027577

Наименование на проекта: Безопасни храни за Европейския съюз (SafeFood4EU)

 

Основната цел на проекта е осъвременяване на обучението по безопасност и качеството на храните съгласно актуалната стратегия на Европейската Комисия “От фермата до трапезата”, която е ключов елемент на Европейския зелен пакт. В период от 2 години проектният консорциум ще разработи иновативни интердисциплинарни учебни курсове, както и обучителна онлайн платформа със свободен достъп.

Очакваният дългосрочен ефект от изпълнението на проекта е да се фокусира вниманието на студентите към изграждането на устойчиви хранителни системи и къси вериги на доставката на храни. Чрез тях ще може да се гарантира предлагането на безопасни и здравословни храни, включително по време на кризи.

Партньорски организации: Университет по хранителни технологии – Пловдив; Институт по науките за храненето и храните към Университета на Бон, Германия; Университет по приложни науки Aeres, Нидерландия.

 

 

 

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.