bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
магистри

Етикет

НА ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 НА МС от 25.06.2020 г. СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА В СПЕЦИАЛНОСТ „ТОПЛОТЕХНИКА“ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ.
Read More