Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти

Квалификационна характеристика

Инженерът с образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ по специалност „Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти“ е висококвалифициран специалист, който притежава както задълбочена теоретична подготовка, така и специализирани професионални знания и практически умения за организиране, управление и контрол на производствените процеси в предприятията от различните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост – парфюмерийно-козметична, етеричномаслена, маслодобивна и маслопреработваща промишленост; производство на захарни и шоколадови изделия, нишесте и нишестени хидролизати; тютюнева промишленост.

 

Учебно съдържание

Обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър“ е с продължителност 4 години (8 семестъра).

В учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, като обучението логически преминава през два етапа:


Специализиращото обучение обхваща следните основни направления:

Специализираща за обучението е катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“. 

Реализация

Специалността позволява успешна реализация на завършилите студенти в голям брой фирми от различни браншове на хранителната и ароматно-вкусовата промишленост:

Над 30 предприятия за производството на етерични масла и растителни екстракти, сред които:

 • „Българска роза“, Карлово
 • „Лавена“ АД, Шумен
 • „Еньо Бончев Продакшън“ ООД
 • „Булаттарс Продакшън Компани“ ООД и други.

 

Над 70 предприятия за производство на фито- и аромапрепарати, парфюмерия, козметика и др.

 • „Роза Импекс“ ООД, Пловдив
 • „Арома“ АД, София
 • „Солвекс козметични продукти“ ООД, Кричим
 • „Рубелла Бюти“ АД, Рудозем
 • „Кокона“ ЕТ, Пловдив
 • „Талодерма“ ООД, Варна и други.

 

Над 120 предприятия за производството и преработката на растителни масла и маслопродукти (майонези, маргарини, сосове и др.), , сред които:

 • „Бисер Олива“ АД, Стара Загора
 • Фабрика за майонеза „Краси“, Пловдив
 • „Олива“ АД, Полски Тръмбеш и други

 

Над 10 предприятия за производство на сапуни, миещи, перилни, почистващи и други препарати, сред които:

 • „Мексон“ ООД, Пловдив и други

 

Фирми за производство на цигари и други тютюневи изделия, на филтри, гилзи и други консумативи за цигари; предприятия за промишлена обработка на тютюн и др., сред които:

 • „КТ Интернешънъл” ЕАД – Пловдив
 • “Сокотаб” ЕООД, с. Радиново, Пловдив
 • „Първомай БТ“ АД, Първомай
 • „Юрий Гагарин“ АД, Пловдив и други.

 

Производството на захарни изделия (шоколад, шоколадови изделия, бонбони, бисквити, вафли и др.), на нишесте и нишестени хидролизати (глюкозни сиропи, модифицирани нишестета, добавки и др.), сред които:

 • „Амилум България“ ЕАД, гр. Разград
 • „Нестле България АД“, гр. София
 • „Монделийз България“, гр. Своге
 • „Победа АД“, гр. Бургас
 • „ЗЗ Г.Оряховица“, гр. Г. Оряховица
 • „Престиж-96“ АД, гр. В. Търновонап
 • „Захарен комбинат Пловдив“ АД, гр. Пловдив
 • „Алпи Комерс“ ООД, гр. Асеновград
 • „Алкао“ ЕООД, гр. Първомай и други.

 

Завършилите бакалаври могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции, като:

 • мениджъри и инженер-технолози и в производствени предприятия,
 • ръководители и участници в научноизследователска, развойна и контролна дейност,
 • консултанти и експерти в колективи за разработване на нови продукти, технологии и предприятия,
 • специалисти и експерти в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за органолептичен, технологичен, химичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен контрол
 • участници в консултантски екипи, в образователни институции и др.

 

 

 

Завършилите бакалаври могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции, като:

 • мениджъри и инженер-технолози и в производствени предприятия,
 • ръководители и участници в научноизследователска, развойна и контролна дейност
 • консултанти и експерти в колективи за разработване на нови продукти, технологии и предприятия,
 • участници в консултантски екипи, в образователни институции и др.

 

 • специалисти и експерти в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за органолептичен, технологичен, химичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен контрол

Средният процент на реализация на дипломираните бакалаври за последните 5 години е стабилно над 75 %. Завършилите бакалаври могат да продължат образованието си в ОКС ”Магистър” със срок на обучение 1 година по всички специалности от професионално направление „Хранителни технологии“ в УХТ.