Търсене
Close this search box.

Покана за участие в световен конгрес по лозарство и винарство

Публикувано от

През месец юни в Испания ще се проведат съвместно 44-тия световен конгрес по лозарство и винарство и 21-вата генерална асамбления на OIV. За повече информация посетете следния линк: https://www.oiv.int/press/44th-world-congress-vine-and-wine-will-take-place-june-spain
 
Подробна информация за събитието е налична на хартиен носител при доц. А. Тенева, зам-ректор по КИАД.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.