XV-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ. ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ