Търсене
Close this search box.

XXII конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА или CBGA) от 7 до 11 септември 2022 година в Пловдив

Университетът по хранителни технологии подкрепя домакинството на България на XXII конгрес на  Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА или CBGA) от 7 до 11 септември 2022 година в Пловдив

КБГА по своя статут е „неправителствена, международна, научна, неполитическа и нестопанска организация на геолози, работещи в Карпато-Балканския регион и околните райони“. Тя е асоциирана към Международния съюз по геоложки науки (International Union of Geological Sciences ) като регионална организация  https://cbga2022.geology.bas.bg/. Основана през 1922 като КГА, от 1956 г. – КБГА.

Целта на КБГА е да популяризира и насърчава съвместни фундаментални и приложни геоложки изследвания, обучение и специализации в Карпато-Балканския регион, практически във всички области на геонауките (включително геофизиката) и свързани с тях дисциплини. За да постигне тази цели, КБГА организира конгреси на всеки четири години, създава работни групи по съвместни проекти от специфичен научен интерес, стимулира и провежда дискусии по важни геоложки въпроси (номенклатура, терминология, методология и др. ) и публикува различни научни материали (конгресни, карти, монографии и др.). Официалните списания на CBGA са: Geologica Carpathica и Geologica Balcanica.

Наближава крайният срок за пълни статии или кратки научни съобщения до 6 страници – съответно 05.05.2022 (Geologica Carpathica) и 15.05.2022  (Geologica Balcanica).

На флайера за КБГА2022 можете да маркирате сесиите, които представляват интерес, както и предложените полеви работни срещи и екскурзиите.

Крайният срок за стандартните абстракти/резюмета и ранната регистрация е 15.06.2022.

линк

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.