Защо да изберете
УХТ Пловдив?

Експерт по безопасност и качество на хранителните продукти. БЛАГА ГЕНЕВА – „Обучението в УХТ ми даде увереност и смелост да мечтая …“

Главният технолог на „Филикон-97“ АД инж. Борис Дошков „Аз направих своя избор и завършени УХТ“

Инж. Наталия Гаджева – „УХТ предлага изключително добра подготовка …”

Анна Маринкова – директор на ФШИ Своге: „Желая на всички ви успех, прекрасен кариерен път и следвайте мечтите си!“

Ути Бъчваров – „УХТ е отличен избор за бъдещи и настоящи студенти …“

Шеф Иван Манчев – „Образованието е най-ценната инвестиция в бъдещето …“

Петър Йорданов- производствен директор на Биовет Пещера: „Завърши специалност“ Биотехнологии „се утвърждават като ръководители и специалисти в Биовет.