Защо да изберете УХТ Пловдив?

Експерт по безопасност и качество на хранителните продукти. БЛАГА ГЕНЕВА – „Обучението в УХТ ми даде увереност и смелост да мечтая …“

Главният технолог на „Филикон-97“ АД инж. Борис Дошков „Аз направих своя избор и завършени УХТ“

Инж. Наталия Гаджева – „УХТ предлага изключително добра подготовка …”

Анна Маринкова – директор на ФШИ Своге: „Желая на всички ви успех, прекрасен кариерен път и следвайте мечтите си!“

Ути Бъчваров – „УХТ е отличен избор за бъдещи и настоящи студенти …“

Шеф Иван Манчев – „Образованието е най-ценната инвестиция в бъдещето …“

Петър Йорданов- производствен директор на Биовет Пещера: „Завърши специалност“ Биотехнологии „се утвърждават като ръководители и специалисти в Биовет.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »