Дипломиране

ГРАФИК  ЗА  ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

 


Г Р А Ф И К     ЗА    ДЪРЖАВНИТЕ   ИЗПИТИ

от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г

 


 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩА ДИПЛОМНА СЕСИЯ

 


Конкурс за най-добра дипломна работа или проект на абсолвенти от Университета по хранителни технологии гр. Пловдив випуск 2020 г.

 

 

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ „ВИПУСК – 2020“   !!!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,  ПРОМОЦИЯТА НА „ВИПУСК – 2020“  НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА ОТ ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“  С  ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА  С ИНСПЕКТОР СЛЕД  01.12.2020 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО СПАСОВ

ЗАМ.-РЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Translate »