Дипломиране

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ

НА ОСНОВАНИЕ ГРАФИК НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ВТОРА ДИПЛОМНА СЕСИЯ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 

И ДИПЛОМНА СЕСИЯ ЗА ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ

от 27.09.2021 г. до 02.10.2021 г.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ 

НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 И ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ 

ДО 23.09.2021 г. /включително/ В ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ ПО ФАКУЛТЕТИ.

Г Р А Ф И К  ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

 


Конкурс за най-добра дипломна работа или проект на абсолвенти от Университета по хранителни технологии гр. Пловдив випуск 2020 г.

 

 

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ „ВИПУСК – 2020“   !!!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,  ПРОМОЦИЯТА НА „ВИПУСК – 2020“  НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА ОТ ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“  С  ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА  С ИНСПЕКТОР СЛЕД  01.12.2020 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО СПАСОВ

ЗАМ.-РЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Translate »