УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ

НА ОСНОВАНИЕ ГРАФИК НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 ДИПЛОМНА СЕСИЯ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ  И ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ

от 01.02.2022 г. до 06.02.2022 г.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ 

НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ДИПЛОМНА ЗАЩИТА

 И ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ 

ДО 28.01.2022 г. /включително/ В ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ ПО ФАКУЛТЕТИ.

Г Р А Ф И К  ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

 


Конкурс за най-добра дипломна работа или проект на абсолвенти от Университета по хранителни технологии гр. Пловдив випуск 2020 г.