Прием

Скъпи кандидат-студенти, за нас е удоволствие да Ви поздравим с избора Ви да учите в Университета по хранителни технологии – реномиран национален център за висше образование и наука. 

Как да кандидатствам онлайн?

За улеснението на нашите студенти предлагаме онлайн кандидатстване.Телефоните за връзка с представители на университета са по-долу.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »