Студентски съвет при УХТ

Студентски съвет е структура на УХТ, създадена по смисъла на Закона за висшето образование. Съветът се състои от студентски представители. Всеки студент или докторант може да бъде член на Студентски съвет, като веднъж на семестър се свикват общи събрания, на които може да бъде издигната кандидатура. Ръководството на Студентски съвет при УХТ за 2023/2025 година е съставено от председател Лидия Георгиева, зам.-председател социална дейност Елия Ерменкова и зам.-председател учебна дейност Ангелина Топалова. Членовете на СС са:

 

Член на СС

Длъжност/Комисия

Специалност

Лидия Георгиева

Председател

Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

Елия Ерменкова

Зам. п-л социална дейност

Технология на виното и пивото

Ангелина Топалова

Зам. п-л учебна дейност

Индустриален мениджмънт

Пея Карова

Секретар

Биотехнологии

Ферай Сенайф Риза

Финансов Контрольор

Анализ, контрол и екология на храните

Йоан Златев

КУДАПВ председател

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Илияна Трампова

КУДАПВ

Индустриален бизнес и предприемачество

Полина Дикусар

КУДАПВ

Хотелиерство и ресторантьорство

Емили Димитрова

КУДАПВ

Хранене и туризъм

Мелиса Осман

КУДАПВ

Хранене и туризъм

Кристиян Навратзоглу

КУДАПВ

Компютърен инженерен дизайн

Свилен Денчев

КНДВО председател

Хранене и туризъм

Даниела Ковачева

КНДВО

Храни, хранене и диететика

Асен Божанов

КНДВО

Технология и дизайн

Михаил Гърков

КНДВО

Технология и дизайн

Кристиян Йорданов

КНДВО

Хранене и туризъм

Йорданка Гайтанска

КНДВО

Докторант Микробиология

Георги Петков

КНДВО

Хранен и туризъм

Георги Василев

КСБВУ председател

Технология на виното и пивото

Ралица Бонева

КСБВУ

Туризъм

Надя Русева

КСБВУ

Докторант Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

Георги Халачев

КСБВУ

Технология и качество на храните

Емре Реджеб

КСБВУ

Технология и качество на храните

Методи Методиев

КСБВУ

Компютърно управление и автоматизация

Преслава Стафанова

КСКМД председател

Компютърни системи и технологии

Добромир Каменов

КСКМД

Хотелиерство и ресторантьорство

Христиана Хубенова

КСКМД

Хранене и туризъм

Венцислав Гальов

КСКМД

Автоматика информационна и управляваща техника

Пресиана Тонкова

КСКМД

Храни, хранене и диететика

Марио Шатъров

КСКМД

Хладилна и климатична техника

 

С какво се занимава Студентски съвет и какви са неговите функции?

Сред основните дейности и функции на СС са защита на правата и интересите на обучаващите се пред ръководството на УХТ и пред външни институции, както и на специфичните социални интереси на студентите. Всички членове на СС отговарят за различни дейности. Ангажират се с учебни и социални въпроси. Участват в организацията на културни и спортни мероприятия. Проучват и реализират възможности за международна дейност.

Линк към правилника на СС:

 https://uft-plovdiv.bg/site_files/file/NORM_DOC/NEW_2017y/PravilnikStSavet.pdf

Ние, студентите и докторантите от СС, сме на разположение да помогнем и да съдействаме за справяне с всеки възникнал проблем и въпрос, в която и да е ситуация относно общите цели за развитие в нашия университет.

       

За връзка с нас:         

Председател Лидия Георгиева, тел. +359 878628851         

Можете да ни пишете на имейл – ss-uft@uft-plovdiv.bg и students.union.uft@gmail.com

Официална страница във фейсбук – Студентски съвет при УХТ – Официална страница

Страница в инстаграм – students.union.uft