Технически факултет

доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова

Декан

блок І , кабинет 104

Техническият факултет във ВИХВП (сега УХТ) е създаден през 1983г. като втория факултет във висшето училище, но реално обучението на студенти по технически специалности във ВИХВП започва десет години преди това. През учебната 1973/74г. започват обучението си студенти в първите три технически специалности, подготвящи инженери за техническото осигуряване на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Във факултета се осъществява специализиращото обучение на студенти по следните бакалавърски програми: “Компютърни системи и технологии”, “Автоматика, информационна и управляваща техника (Компютърно управление и автоматика)”, “Топлотехника” и “Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост”. Във факултета се извършва обучение на студенти по десет магистърски програми, както и на докторанти в професионалните направления:  5.1 Машинно инженерство, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.3 Комуникационна и компютърна техника и 5.4 Енергетика.

Успехите на факултета се измерват с успехите и постиженията на дипломираните в техническите специалности инженери, както и на техните преподаватели. През този период са се дипломирали хиляди инженери и са защитени десетки дисертации. Възпитаници на факултета са утвърдени в практиката специалисти, собственици и управители на редица успешни фирми и държавни структури. Добрата реализация на голяма част от тези възпитаници е свидетелство за високия стандарт на предлаганото обучение. Все по-голямо е търсенето на инженерни кадри на пазара на труда. Освен в обучението на студенти и докторанти, Техническият факултет се развива успешно и в научно-изследователската и консултантска сфера. В своята научна и проектна дейност преподавателите увличат и своите студенти и докторанти, като си партнират с изследователи от други висши училища. 

В изминалите години, в резултат на труда, усилията и уменията на преподавателите, студентите и със съдействието на пловдивската индустрия, във факултета се създаде съвременна материална база за подготовка на бъдещи специалисти.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »