Еразъм политика

 


 
 

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА) ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА СЕЛЕКЦИОННАТА 2021-2022г.