ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА) ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА СЕЛЕКЦИОННАТА 2021-2022г.

 
 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »