Бакалаври

Подаване на заявление за изпит – 07 – 17 март

Конкурсни изпити:

 • математика – 18 март
 • химия и опазване на околната среда – 18 март

Подаване на заявление за изпит – 30 май – 02 юни

Конкурсни изпити:

 • математика – 03 юни
 • химия и опазване на околната среда – 03 юни

Всички кандидати подават лично или чрез друго лице следните документи за кандидатстване и участие в класиране:

 • Заявление /по образец/ до Ректор       13 – 30 юни
 • Диплома за средно образование-оригинал и копие;
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап – оригинал и копие (за завършилите 2022 г.)
 • Други документи /чл.10, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Справочника на кандидат-студента:

       –   т. 4 ( лауреат от национални и международни олимпиади по математика, химия или чужд език – представят оригинален документ от МОН ) ;

       –   т. 5 (кандидат-студенти кръгли сираци, лица с трайни увреждания 70% и над 70%, военноинвалиди и военнопострадали, отглеждани до пълнолетието си  в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа – оригинал и копие на документа, удостоверяващ горепосоченото основание) .

Конкурсни изпити:

 • математика – 01 юли
 • химия и опазване на околната среда – 01 юли
 • Обявяване на първо класиране 04 юли
 • Записване на приетите студенти от първо класиране 05 – 07 юли
 • Обявяване на второ класиране 09 юли
 • Записване на приетите студенти от второ класиране 11 – 13 юли
 • Обявяване на трето класиране 15 юли
 • Записване на приетите студенти от трето класиране 18 – 19 юли

Как да кандидатствам онлайн?

За технически въпроси тел: 032 / 603 807

За улеснението на нашите студенти предлагаме онлайн кандидатстване. За повече информация как да кандидатствате, изгледайте видеото. Телефоните за връзка с представители на университета са по-долу.

БЮРА ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ 

 ЦЕНТЪР  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

wwwckpibg.com, emailinfo@ckpibg.com

 и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 471 за информация

Подават се следните документи:

 • Кандидатстудентско заявление
 • Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
 • Такса за кандидатстване – 60 лв.

Документи се приемат  от 13 до 30 юни 2023г. (вкл.)  !!! 

 • on-line на адрес – https://ksk.uft-plovdiv.bg/bg 
 • в УХТ Пловдив – централно фоайе, блок 3 /южен портал ул. “Янко Сакъзов”/  –  работно време:  08:30 – 12:00ч. и 13:00 – 16:30ч. и в събота 08:30ч. – 14:00ч.
 • в Бюрата за прием на кандидат-студентски документи www.ckpi-bg.com

За контакти:

тел: 032/643-637  и   032/603-892  –  Учебен отдел

 • e-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg

Конкурсни варианти от минали години

Упътване за провеждане на конкурсните изпити по математика и химия

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »