Бакалаври

Конкурсни изпити: 

 На 23.03.2024г. по

 • математика
 • химия и опазване на околната среда
 • биология

На 24.03.2024г. по

 • чужд език ( английски, руски, немски, френски )

Конкурсни изпити:

На 13.04.2024г. по:

 • математика
 • химия и опазване на околната среда
 • биология

На 13.04.2024г. по:

 • чужд език ( английски, руски, немски, френски )

Конкурсни изпити:

На 11.05.2024 по:

 • математика
 • химия и опазване на околната среда
 • биология

На 11.05.2024 по:

 • чужд език ( английски, руски, немски, френски )

дати договореност в периода 01.03.2024 – 12.05.2024

Всички кандидатстуденти подават лично или чрез друго лице следните документи за кандидатстване и участие в класиране:

 • Заявление /по образец/ до Ректор     
 • Диплома за средно образование-оригинал и копие;
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап – оригинал и копие (за завършилите 2022 г.)
 • Други документи /чл.10, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Справочника на кандидат-студента:

       –   т. 4 ( лауреат от национални и международни олимпиади по математика, химия или чужд език – представят оригинален документ от МОН ) ;

       –   т. 5 (кандидат-студенти кръгли сираци, лица с трайни увреждания 70% и над 70%, военноинвалиди и военнопострадали, отглеждани до пълнолетието си  в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа – оригинал и копие на документа, удостоверяващ горепосоченото основание) .

Конкурсните изпити ще се проведат на 02.07.2024г.

 • математика
 • химия и опазване на околната среда
 • биология
 • чужд език ( английски, руски, немски, френски )

Обявяване на първо класиране     –    03.07.2024г.

 • Записване на приетите студенти от първо класиране от 04.07.2024г.  до   06.07.2024г.

Обявяване на второ класиране   –    09.07.2024г.

 • Записване на приетите студенти от второ класиране от  10.07.2024г.  до  12.07.2024г.

Обявяване на трето класиране   –    15.07.2024г.

 • Записване на приетите студенти от трето класиране
  от  16.07.2024г.   до  запълване на местата

Как да кандидатствам онлайн?

 

За улеснението на нашите студенти предлагаме онлайн кандидатстване.Телефоните за връзка с представители на университета са по-долу.

БЮРА ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ 

 ЦЕНТЪР  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

wwwckpibg.com, emailinfo@ckpibg.com

 и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 471 за информация

Подават се следните документи:

 • Кандидатстудентско заявление
 • Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
 • Такса за кандидатстване – 60 лв.

Документи се приемат  от 20.05.2024г.  до  01.07.2024г. (вкл.)  !!! 

 • on-line на адрес – https://ksk.uft-plovdiv.bg/bg 
 • в УХТ Пловдив – централно фоайе, блок 3 /южен портал ул. “Янко Сакъзов”/  –  работно време:  08:30 – 12:00ч. и 13:00 – 16:30ч. и в събота 08:30ч. – 14:00ч.
 • в Бюрата за прием на кандидат-студентски документи www.ckpi-bg.com

За контакти:

тел: 032/643-637  и   032/603-892  –  Учебен отдел

 • e-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg

Конкурсни варианти от минали години

Упътване за провеждане на конкурсните изпити по математика и химия