За университета

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров.

Декани

проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева

Стопански факултет

проф. д.н. инж. Венелина Попова

Технологичен факултет

доц. д-р инж. Борислав Миленков

Технически факултет