Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 12.01.2023г.*** 

Уважаеми задочни студенти,  
На основание График на учебен процес уч. 2022/2023 г., учебните занятия за зимен семестър  ще се осъществят:
  • неприсъствено – 9 седмици (от 07.11.2022 г. до  14.01.2023 г.) 
  • присъствено – 2 седмици (от 16.01.2023 г. до 28.01.2023 г.)
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

                                                                                                    присъствено                                                                         онлайн                                                                                                             

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студенти с факултетни номера, 2-ри курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

                                                                                                   присъствено                                                                     онлайн                                            

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

Разпис на магистри 1- курс срок на обучение 2год. от спец. Туризъм; Храни, хранене и диететика; Корпоративен бизнес и предприемачество

Разпис на магистри 1-курс срок на обучение 1 год. от специалност  Храни,хранене и диететика; Кетъринг; Управление на човешкия капитал; Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството; Индустриален мениджмънт

                                                                                                     присъствено                                                                    онлайн                                       

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

 ЗИМЕН семестър за учебната 2022/2023 г.

*** качен на 17.02.2023г ***

НА ВНИМАНИЕТО  НА СТУДЕНТИТЕ!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, НЕ ЗАВЕРИЛИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ.

За уточняване на студентско състояние, се обръщайте към съответния инспектор на  имейла посочен  в сайта на университета –

линк  Студенти – Учебен отдел.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

 Изпита по дисциплината Технология на безалкохолните напитки при доц. М.Кънева ще се проведе на 30.03.2023г. от 9,00ч.в с.з. 502, бл.1
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

 
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 

Записване за летен семестър на учебната 2022/2023 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става до 31.03.2023 г.

Необходими документи:

  • Квитанция за платена такса /от банката или ПОС терминал от касата/
  • Студентска книжка

 

Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »