Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 09.01.2024г.*** 

Уважаеми студенти,
 
Учебната 2023/2024 година ще започне  на 06 ноември 2023 г.
  • с осем седмици неприсъствени занятия  до 13 януари 2024 г.
  • и две седмици присъствени занятия от 15 до 27 януари 2024 г.
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                     Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър                 

Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс

                                                                                                             присъствено                                                                    онлайн

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                             

Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър           

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, редовно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс                        

                                                                                               Присъствено                                                              онлайн                                                                                                   

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                             

      Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър          

Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс 

                                                                                                           присъствено                                                                онлайн

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

  семестър за учебната 2023/2024 г.

*** качен на 21.02.2024г ***

На вниманието на ОКС Магистър: Изпитните дати за втора и трета редовна сесия ще бъдат качени до 16 февруари.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

      Ликвидационна сесия  

                         Ликвидационна сесия                            

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Втори курс – бакалавривсички специалностиликвидационна сесия
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

                  ликвидационна сесия                   
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

                  ликвидационна сесия                   

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

  Ликвидационна сесия

                          Ликвидационна сесия                               

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ГОРЕН КУРС УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

от 16.10.2023 г. до 27.10.2023 г. включително

 

Необходими документи:

  1. Студентска книжка.
  2. Именник /при промяна на лични данни, e-mail и телефон/
  3. Вносна бележка за платена такса.

 

На основание Протокол № 34 от 21.06.2023 г. на АС, броят на невзетите изпити при записване на студенти за учебната 2023/2024 г. е както следва:

  • За 2 курс с 2 условни изпита;
  • За 3 курс с 3 условни изпита;
  • За 4 курс с 4 условни изпита.

 

Записване:

  • В Учебен отдел при съответния инспектор;
  • Онлайн, на e-mail на съответния инспектор.

Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »