Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

Присъствени занятия период 09.06.2023г до 17.06.2023г

***качени на 01.06.2023г.*** 

Уважаеми задочни студенти,  
На основание График на учебен процес уч. 2022/2023 г., учебните занятия за летен семестър  ще се осъществят:
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                    присъствено                                                                         онлайн                                                                                                             

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на задочните студенти от 1 курс

Списък на задочните студенти от 2 курс

Списък на задочните студенти от 3 курс

Магистри 1 г. , специалност  „Храни и национална сигурност“ – разпис с корекции

                                                                                                   присъствено                                                                     онлайн                                            

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                     присъствено                                                                    онлайн                                       

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

 ЛЕТЕН семестър за учебната 2022/2023 г.

Графикът за изпитните дати за ликвидационната сесия ще бъде качен по-късно!

*** качен на 26.09.2023г ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

      Ликвидационна сесия  

                         Ликвидационна сесия                            

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  Изпитът по Биотехнология на клетъчните и тъканни култури на 18.09.2023г. няма да се проведе.

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Втори курс – бакалавривсички специалностиликвидационна сесия
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

                       ликвидационна сесия                   
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

ликвидационна сесия                   

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

  Ликвидационна сесия

                          Ликвидационна сесия                               

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ГОРЕН КУРС УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

от 16.10.2023 г. до 27.10.2023 г. включително

 

Необходими документи:

  1. Студентска книжка.
  2. Именник /при промяна на лични данни, e-mail и телефон/
  3. Вносна бележка за платена такса.

 

На основание Протокол № 34 от 21.06.2023 г. на АС, броят на невзетите изпити при записване на студенти за учебната 2023/2024 г. е както следва:

  • За 2 курс с 2 условни изпита;
  • За 3 курс с 3 условни изпита;
  • За 4 курс с 4 условни изпита.

 

Записване:

  • В Учебен отдел при съответния инспектор;
  • Онлайн, на e-mail на съответния инспектор.

Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »