задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 05.04.2024г.*** 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                     Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър                 

Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс

                                                                                                          

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                            

Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър     

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, редовно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс

всички специалности

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                    

      Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър          

Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс 

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

                                                                                                         

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

  семестър за учебната 2023/2024 г.

*** качен на 21.02.2024г ***

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Дата за изпит по дисциплината „Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи“ за ОКС Магистър, при гл.ас. д-р инж. Слав Вълчев – 29.03.2024 г. от 09.00 часа в к.з. 186/бл.3.

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

      Ликвидационна сесия  

                         Ликвидационна сесия                            

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Втори курс – бакалавривсички специалностиликвидационна сесия
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

                  ликвидационна сесия                   
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

                  ликвидационна сесия                   

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

  Ликвидационна сесия

                          Ликвидационна сесия                               

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебната 2023/2024 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става от 05.03.2024 г. до 01.04.2024г.

Необходими документи:

  • Квитанция за платена такса (от банката) или квитанция от касата (такса заплатена през постерминала на УХТ- в касата)
  • Студентска книжка

                                                                                                                                                             

           ЗАПИСВАНЕ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли