Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 29.11.2022г.*** 

Уважаеми задочни студенти,  
На основание График на учебен процес уч. 2022/2023 г., учебните занятия за зимен семестър  ще се осъществят:
  • неприсъствено – 9 седмици (от 07.11.2022 г. до  14.01.2023 г.) 
  • присъствено – 2 седмици (от 16.01.2023 г. до 28.01.2023 г.)
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

                                                                                     присъствено                                                                  on-line

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студенти с факултетни номера, 2-ри курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Списък на студенти с факултетни номера, 1-ви курс ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/ 2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 1 година – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ задочно обучение, срок на обучение 2 години – 1-ви курс за учебната 2022/2023г.

Списък на студентите ОКС“магистър“ редовно обучение, срок на обучение 1 година1-ви курс за учебната 2022/2023г. 

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

 летен семестър и ликвидационна сесия на уч. 2021/2022

*** качен на 30.09.2022г ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Изпитите при доц. Б. Марков на 15.10 и 29.10.2022 г. ще се проведат от 9 ч. в лаб. 55/ бл.1

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности
 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Изпита при проф.Костов по „Технология на пивото“ от  28.10.2022г. ще се проведе на 31.10.2022 г. в лаб. 215/бл. 1 от 9 часа;

Изпита при проф.Костов по „Технологично обзавеждане на пивоварната и безалкохолната промишленост“ от 28.10.2022г ще се проведе на 31.10.2022г. в лаб. 215/бл. 1 от 13 часа;

Изпитите при доц. Шопска предвиден на 25.10.2022 г по дисциплините „Хигиена и безопасност на напитките“ и „Технология на напитките“ , ще бъдат проведени на 24.10.2022 г., като часовете за провеждане на съответните изпити се запазят.

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

 
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

 
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Изпитът  по чужд език за задочни студенти учебна 2021/2022 година /ликвидационна сесия/ ще се проведе, както следва:

Английски език:  27.10.2022 г. – 14.00 ч., – 209 зала, блок 2;

Френски език:      25.10.2022 г. – 10.00 ч., – 300 зала, блок 2;

Руски език:           25.10.2022 г. – 10.00 ч., – 209 зала, блок 2;

Немски език:        26.10.2022 г. – 12.00 ч., – 209 зала, блок 2

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване в по-горен курс за учебната 2022/2023 година, задочно обучение ще се осъществи до 28.10.2022 г.

Необходими документи:

  • Квитанция за платена такса /от банката или ПОС терминал от касата/
  • Студентска книжка

Забележка: Записване в по-горен курс:

  • За втори курс – с не повече от два невзети изпита.
  • За трети курс – с не повече от три невзети изпита.
  • За четвърти курс – с не повече от пет невзети изпити.

 

Студенти с повече невзети изпити, от разрешената бройка, могат да запишат срещу заплащане, за всеки невзет изпит, съгласно заповед № 664/29.05.2015г.

Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »