История и ректори

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата над седемдесет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров.

Началото на университетското обучение по хранителна наука и технология се поставя в далечния септември на 1948 г. – създава се отдел ,,Земеделска технология“ към новия Агрономо-лесовъден (преименуван по-късно в Агрономически) факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“. Именно тук за първи в страната започва обучението на специалисти с висше образование в областта на хранително-вкусовите технологии.

През 1950 г. от Пловдивския университет се отделят две висши училища: Медицинска академия и Висш селскостопански институт (ВСИ). С постановление на Министерския съвет (ДВ бр.188/10.08.1950 г.) отделът ,,Земеделска технология“ прераства във факултет ,,Хранителна и вкусова промишленост“ към ВСИ. В новоразкрития факултет се сформират четиринадесет катедри, осигуряващи обучение по четири технологични специалности: ,,Технология на консервирането на плодове, зеленчуци, месо и риба“; ,,Технология на тютюна“; ,,Винарска технология“ и ,,Технология на млякото и млечните продукти“. Първият випуск на факултета, наброяващ 28 инженер-технолози, се дипломира през 1952 г.

С указ № 230 на Президиума на Народното събрание (ДВ бр. 47/ 12.06.1953 г.) става отделянето от ВСИ и обособяването на ново самостоятелно учебно заведение, наречено Висш институт по хранителна и вкусова промишленост.

На 23 януари 2003 г.с решение на 39-то Народно събрание на Р България ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии (УХТ).

Ректори на Университета по хранителни технологии (УХТ) ​

 • Ректор – проф. Илия Павлов Пашев (1953-1957година)
 • Ректор – проф. Димитър Стоилов Атанасов (1957-1964 година)
 • Ректор – проф. д-р Милен Николов Бешков (1964-1972 година)
 • Ректор – проф. д.т.н. Ангел Георгиев Фикиин (1972-1974година)
 • Ректор – проф. д-р Любен Георгиев Гюзелев (1974-1979 година)
 • Ректор – проф. д.т.н. Стоян Стойчев Танчев (1979-1987 година)
 • Ректор – доц.д-р Златка Георгиева Райчева (1987-1989 година)
 • Ректор – проф.д.т.н. Димитър Николов Балджиев (1989-1993 година)
 • Ректор – проф.д.б.н. Никола Люцканов Люцканов (1993-1995 година)
 • Ректор – проф.д.т.н. Стефан Атанасов Данчев (1995-1999 година)
 • Ректор – доц. д-р Димитър Хаджикинов (от 1999 – 2003 година)
 • Ректор – проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев (от 2003 – 2011 година)
 • Ректор – проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков (от 2011 – 2019 година)
 • Ректор – проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов (от 2019 – 2023 година)
 • Ректор – проф. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов (избран декември 2023 година)