Технологичен факултет

4

проф. д.н. инж. Венелина Попова

Декан

deantechnol@uft-plovdiv.bg 

блок І , кабинет 102

Технологичният факултет е една от най-старите изследователски и образователни институции на Балканите в областта на хранителната наука и технология. Факултетът е водещият в България център за наука и обучение, свързани с технологията на храни, напитки и ароматно-вкусови продукти, както и хранителната химия, микробиология и биотехнология.

Вече повече от 70 години факултетът осигурява научното консултиране и подпомага иновационната активност на хранителната и биотехнологичната индустрия. Сред производствените мениджъри на водещите български предприятия има много възпитаници на факултета.

Във факултета се осъществява специализиращото обучение на студенти по следните бакалавърски програми: Технология и качество на храните; Технология на виното и пивото; Анализ, контрол и екология на храните; Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти; Технология на парфюмерийните, козметичните и ароматно-вкусовите продукти; Биотехнологии. Във факултета се извършва също обучение по над 10 магистърски програми, както и на докторанти в професионалните направления 5.12. Хранителни технологии, 5.11. Биотехнологии, 4.2 Химически науки и 4.3 Биологически науки.

Високото качество на обучение се потвърждава от безспорната лидерската позиция на факултета в професионалното направление 5.12. Хранителни технологии в Рейтинговата система на висшите училища в България.