Учебен отдел

Състав

Приемно време за административно обслужване на студенти:

Понеделник, сряда и петък            от  9.30  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 13.30 до 15.30 часа

В седмиците на изпитни сесии:

Понеделник, сряда и петък            от  8.00  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 8.00 до 9.30 часа  и  от 13.30 до 15.30 часа