Учебен отдел

Състав

Приемно време за административно обслужване на студенти:

Понеделник, сряда и петък            от  9.30  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 13.30 до 15.30 часа

В седмиците на изпитни сесии:

Понеделник, сряда и петък            от  8.00  до 12.00 часа

Вторник и четвъртък                       от 8.00 до 9.30 часа  и  от 13.30 до 15.30 часа

 

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »