Магистри

Подаване на документи           –          02.09.2024 г. – 30.09.2024 г.

 Обявяване на класиране           –         2   октомври   2024г.

Записване на приетите студенти     –         3 – 4 октомври    2024г.

 • Документите за кандидатстване и записване за ОКС „Магистър“ се приемат в   блок 1 , стая 132
 • Кандидатстудентската такса се внася в касата на университета – стая 108, блок 1; такса – 60 лева

 

 1. Ксерокопие на диплома за средно и висше образование ;
 2. Три снимки формат 3,5/4,5 cm;
 • Комплект документи за записване на новоприети студенти /студентска книжка, именник, уверения и декларации /; се закупува от книжарницата на университета ет.3, блок 1.
 • Платежно нареждане за платена семестриална такса .

Банкова сметка на УХТ:

Получател: Университет по хранителни технологии

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF

 Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

Пример: плащане на сем. такса от студент: задължително – Име, презиме и фамилия;

форма на обучение – входящ номер; специалност.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Биотехнологии

470.00 лв.

1232.00 лв.

Хранителни технологии

470.00 лв.

1232.00 лв.

Електротехника, електроника и автоматика

470.00 лв.

1232.00 лв.

Енергетика

без такса

1232.00 лв.

Комуникационна и компютърна техника

470.00 лв.

1232.00 лв.

Машинно инженерство

без такса

1232.00 лв.

Общо инженерство

1232.00 лв.

Туризъм

663.50 лв

Икономика

663.50 лв

Как да кандидатствам онлайн?

За улеснението на нашите студенти предлагаме онлайн кандидатстване. За повече информация как да кандидатствате, прочетете Инструкция за регистрация и кандидатстване. Телефоните за връзка с представители на университета са по-долу.

Специалности с обявен прием за магистри 2020/2021 г.- държавна поръчка

 1. Индустриални и фармацевтични биотехнологии
 1. Иновации в напитките и сомелиерство
 2. Храни и национална сигурност 
 3. Технология на продуктите от месо, риба и яйца 
 4. Технология и управление при производство на млечни продукти
 5. Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците
 6. Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
 7. Технология на виното и пивото 
 8. Технология на тютюна и тютюневите изделия 
 9. Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката 
 10. Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
 11. Анализ и контрол на хранителните продукти 
 12. Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия
 13. Безопасност на храните 
 14. Управление на качеството в хранителната индустрия 
 15. Функционални храни 
 16. Кетъринг 
 17. Храни, хранене и диететик
 1. Топлотехника
 1. Компютърни системи и технологии

На вниманието на кандидатстудентите – на основание на постановление № 137 на МС от 25.06.2020 г. студентите приети в специалност „Топлотехника“ се освобождават от заплащане на такса обучение за целия курс на обучението.

Специалности с обявен прием за магистри 2020/2021 г.- платена поръчка

 1. Индустриални и фармацевтични биотехнологии
 2. Клетъчна и молекулярна биотехнология
 1. Технология на продуктите от месо, риба и яйца
 2. Технология и управление при производството на млечни продукти
 3. Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците
 4. Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските
  продукти
 5. Технология на виното и пивото
 6. Технология на тютюна и тютюневите изделия
 7. Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и
  козметиката
 8. Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и
  нишестените хидролизати
 9. Анализ и контрол на хранителните продукти
 10. Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия
 11. Безопасност на храните
 12. Управление на качеството в хранителната индустрия
 13. Функционални храни
 14. Иновации в напитките и сомелиерство
 15. Храни и национална сигурност
 16. Кетъринг
 17. Храни, хранене и диететика
 18.  
 1. Хранително машиностроене
 2. Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и
  биотехнологичната промишленост
 3. Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
 1. Автоматика, информационна и управляваща техника
 2. Електроенергийна ефективност
 1. Топлотехника
 2. Хладилна и климатична техника
 3. Енергийна ефективност
 4. Енергиен мениджмънт
 1. Компютърни системи и технологии
 1. Туризъм
 1. Икономика на хранителната индустрия
 2. Икономика на туристическата индустрия
 3. Корпоративен бизнес и предприемачество
 4. Бизнес информационни технологии
 1. Индустриален мениджмънт
 2. Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството