Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Летен семестър на учебната 2023/2024 година

 *** качени  на   01.02.2024г.***

Уважаеми колеги, От Втори семестър на учебната 2023/2024 г. разписите за лекции и упражнения се разработват в платформата Дигитален Университет. В публикуваните линкове се визуализира информацията от платформата, като всеки от вас може да провери разписа си и в личния профил в платформата. Линковете са динамични и всяка промяна направена в разписите се визуализира директно в разписа. Моля да ни извините за някои разминавания, които се коригират своевременно от администраторите на платформата.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс

Всички специалности

 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ОКС „МАГИСТЪР“

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  

Всички специалности

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2023 / 2024 г.

*** качени  на  12.07.2024 г.  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕДОВНА СЕСИЯ

Първи курсВсички специалности Ликвидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс
Всички специалности Ликвидационна сесия
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                 РЕДОВНА  СЕСИЯ                                               

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс                  Всички специалности Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА  СЕСИЯ

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс                    Всички специалности  Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване в по-горен курс за учебната 2024/2025 година, редовно обучение ще се осъществи от 17.06.2024г. до 28.06.2024 г. и от 28.08.2024г. до 11.09.2024г.

 

Необходими документи:

  • Квитанция за платена такса /от банката или от ПОС терминал на касата/
  • Студентска книжка
  • Здравна декларация

 

Забележка: Записване в по-горен курс:

  • За втори курс – с не повече от два невзети изпити;
  • За трети курс – с не повече от три невзети изпити;
  • За четвърти курс – с не повече от четири невзети изпити.

 

Студенти с повече невзети изпити от разрешеният брой, могат да запишат срещу заплащане, за всеки невзет изпит, съгласно заповед    № 664/29.05.2015 г.

 

Може да изтеглите документи от тук:

Уверение за общежитие

Заявление-декларация

Здравна декларация

Изпитен график редовни студенти – ликвидационна сесия

( изпитите са присъствени)

Качени на: 03.09.2021г

ВАЖНО!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ С ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ, Е  НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ В КАТЕДРАТА, ИЗВЕЖДАЩА ДИСЦИПЛИНАТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА.     

Катедра

Изтегли файл

 
присъствено
 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА  МАЗНИНИТЕ,  ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли 
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА   „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли