Редовно обучение

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Магистър“

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Бакалавър“

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ – Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година

 

Заповед относно провеждането на учебни занятия в УХТ ПловдивИмейли на инспекторите от отдел „Учебен” 


Електронни материали за дистанционно обучение – линк към http://distedu.uft-plovdiv.bg

Електронни справки за студентски досиета, оценки и заверки – линк към http://students.uft-plovdiv.bg


Инструкция за ПРЕПОДАВАТЕЛИ за качване на материали в Системата за дистанционно обучение

Инструкция за СТУДЕНТИ за работа със Системата за дистанционно обучение

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Инструкция за работа със средата за on-line обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Летен семестър на учебната 2022/2023 година

 *** качени  на   17.02.2023  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс

Всички специалности

 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  

Всички специалности

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2022 / 2023 г.

*** качени  на   31.01.2023 г.  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                              РЕДОВНА СЕСИЯ                                               ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Първи курсВсички специалности  Всички специалности
Втори курсВсички специалностиВсички специалности
Трети курсВсички специалностиВсички специалности
Четвърти курс
       Всички специалности      Всички специалности
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                 РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ                                               

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курс

Всички специалности

 
Четвърти курс                  

Всички специалности 

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА  И  ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                      Всички специалности   
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

        Записване за летен семестър на учебна 2022/2023 година до 31.01.2023 г.

        Моля, изпращайте сканирано платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на e-mail на съответните инспектори:

 

Технологичен факултет

мл. експ.-инспектор Евелина Станкова –  estankova@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалности – „Технология и качество на храните“,  „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ – всички курсове;

гл. експ.-инспектор Надежда Марчеваnmarcheva@uft-plovdiv.bg   

Редовно обучение: специалности – „Технология на виното и пивото“, „Биотехнологии“ – всички курсове.

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиеваnteodosieva@uft-plovdiv.bg     

Редовно обучение: специалност – „Анализ, контрол  и екология на храните“ – всички курсове.

 

Технически факултет

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева –  nteodosieva@uft-plovdiv.bg

 

Стопански факултет

гл. експ.-инспектор Паулина Бояджиеваp_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: всички специалности и курсове от Стопански факултет.

 

ОКС „магистър“ за всички факултети, специалности и курсове

гл. спец.-инспектор Снежана Попадийска –  popadiyska@uft-plovdiv.bg  

Изпитен график редовни студенти – ликвидационна сесия

( изпитите са присъствени)

Качени на: 03.09.2021г

ВАЖНО!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ С ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ, Е  НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ В КАТЕДРАТА, ИЗВЕЖДАЩА ДИСЦИПЛИНАТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА.     

Катедра

Изтегли файл

 
присъствено
 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА  МАЗНИНИТЕ,  ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли 
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА   „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »