Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Зимен семестър на учебната 2023/2024 година

 *** качени  на   15.09.2023  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс

Всички специалности

 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  

Всички специалности

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2022 / 2023 г.

*** качени  на   24.08.2023 г.  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА СЕСИЯ                                       

Първи курсВсички специалности  Ликвидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс
     Всички специалности Ликвидационна сесия
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Защита на преддипломен стаж за студенти от спец. Безопасност на храните, ОКС Магистър, редовно обучение ще се проведе на 01 септември 2023 г. от 10.00 часа – „а“ група в сз 402/бл.1, „б“ група в сз 354/бл.1

                                                                                                                                 РЕДОВНА  СЕСИЯ                                               

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курс

Всички специалности

Ликвидационна сесия
Четвърти курс                  

Всички специалности 

Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА  СЕСИЯ

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс                      Всички специалности  Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

     

Записване за горен курс учебна 2023/2024 година !!!

 

                     I етап до 30.06.2023 г.

                     II етап от 28.08.2023 г. до 05.09.2023 г.

Необходими документи:

  1. Студентска книжка;
  2. Именник /от книжарницата /;
  3. Декларация за здравно осигуряване /от книжарницата /;
  4. Вносна бележка за платена такса;
  5. Уверение за общежитие /от книжарницата /;

На основание Протокол № 34 от 21.06.2023 г. на  Академичен съвет броят на невзетите изпити при записване на студенти за учебна 2023/2024 година, както следва:

  • За II курс с 2 условни изпита.
  • За III курс с 3 условни изпита.
  • За IV курс с 4 условни изпита.

ЗАПИСВАНЕ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Изпитен график редовни студенти – ликвидационна сесия

( изпитите са присъствени)

Качени на: 03.09.2021г

ВАЖНО!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ С ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ, Е  НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ В КАТЕДРАТА, ИЗВЕЖДАЩА ДИСЦИПЛИНАТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА.     

Катедра

Изтегли файл

 
присъствено
 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА  МАЗНИНИТЕ,  ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли 
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА   „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »