Управление и структура

проф. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов

Ректор

тел: +359 32/ 643 005
факс: +359 32/ 644 102
блок 1, кабинет 201
e-mail: rector_uft@uft-plovdiv.bg

 

доц. д.н. инж. Кирил Михалев

Зам.-ректор по международна и комуникационна дейност

блок 1, кабинет 101
е-mail: oiv-master@uft-plovdiv.bg

проф. д.н. инж. Георги Костов

Зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав

блок 1, кабинет 206
e-mail: g_kostov@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Георги Добрев

Зам.-ректор по научна дейност и мобилност

блок 1, кабинет 202
е-mail: g_dobrev@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Десислав Балев

Зам.-ректор по проектна дейност и бизнес партньорство

блок 1, кабинет 202
е-mail: d_balev@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Иван Обрешков

Функционален декан по международно сътрудничество и обучение

блок 1, кабинет 101
е-mail: i_obreshkov@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Десислава Вангелова

Функционален декан по студентска дейност и продължаващо обучение

блок 1, кабинет 206
е-mail: d_vangelova@uft-plovdiv.bg

portret-milenkov-web2

доц. д-р инж. Борислав Миленков

Декан на Технически факултет

блок 2, кабинет 309 Б
е-mail: deantech@uft-plovdiv.bg

Valentina Alexieva

проф. д-р инж. Валентина Алексиева

Декан на Стопански факултет

блок 1, кабинет 106
е-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

4

проф. д.н.инж. Венелина Попова

Декан на технологичен факултет

блок 1, кабинет 102 
е-mail:  deantechnol@uft-plovdiv.bg

TH1

доц. д-р Цвета Луизова - Хорева

ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

блок 1, кабинет 109
е-mail: ts_luizova@uft-plovdiv.bg

инж. Васил Динков

Обществени поръчки и инвеститорски контрол

блок 1, кабинет 136А
e-mail: v_dinkov@uft-plovdiv.bg
Таня Николова Диварова

Таня Диварова

Главен счетоводител

блок 1, кабинет 107
е-mail: tdivarova@uft-plovdiv.bg

POM_I_I-2

инж. Иван Иванов

Помощник - ректор

блок 1, кабинет 105
е-mail: pom_rector@uft.bg

Графична структура и органи за управление

Списък на общото събрание:

доц. д-р инж. ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ- председател

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска – зам.председател

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС НА УХТ ЗА МАНДАТ 2023 –  2027Г.

 

ДОЦ. д-р ВАСИЛ ТОДОРОВ ШИКОВ – председател

ДОЦ. д-р АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ – зам. председател

ЧЛЕНОВЕ:

ПРОФ. д-р МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ГЕОРЧЕВ ХРИСТОВ

ЙОАН КРАСИМИРОВ ЗЛАТЕВ – СТУДЕНТ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2016 г. – ДЕКЕМВРИ 2016

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2017 г. – ДЕКЕМВРИ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2018 г. – ДЕКЕМВРИ 2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2019 г. – ДЕКЕМВРИ 2019

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.12.2020 Г. МАНДАТНА ПРОГРАМА.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2021Г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2022 Г