Управление и структура

проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов

Ректор

тел: +359 32/ 643 005
факс: +359 32/ 644 102
блок 1, кабинет 201
e-mail: rector_uft@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Христо Спасов

Зам.-ректор по Учебна дейност
и академичен състав

блок 1, кабинет 206
е-mail: vicerector_edu@uft-plovdiv.bg

проф. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов

Зам.-ректор по Научна и международна дейност

блок 1, кабинет 202
e-mail: vicerector_sia@uft-plovdiv.bg

доц. д-р Атанаска Тенева

Зам.- ректор по Комуникационна, информационна и административна дейност

блок 1, кабинет 101
e-mail: vicerector_info@uft-plovdiv.bg

проф. д.н. инж. Георги Костов

Функционален декан по Образователни програми и мобилност

блок 1, кабинет 206
е-mail: dean_mobility@uft-plovdiv.bg

доц. д.н. инж. Кирил Михалев Михалев

доц. д.н. инж. Кирил Михалев

Функционален декан по Проектна дейност

блок 1, кабинет 202

e-mail: dean_projects@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Кремена Никовска

Функционален декан по Студентска и социална дейност

блок 1, кабинет 101
е-mail: dean_students@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Десислав Балев

Декан на Технологичен факултет

блок 1, кабинет 102
е-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова

Декан на Технически факултет

блок 1, кабинет 104
е-mail: deantech@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Валентина Алексиева

Декан на Стопански факултет

блок 1, кабинет 106
е-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

доц. д-р Петя Несторова

Директор на Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

блок 1, кабинет 109
e-mail: p_nestorova@uft-plovdiv.bg
Таня Николова Диварова

Таня Диварова

Главен счетоводител

блок 1, кабинет 107
е-mail: t_divarova@uft-plovdiv.bg

Анатоли Великов

Помощник - ректор

блок 1, кабинет 105
е-mail: a_velikov@uft-plovdiv.bg

Графична структура и органи за управление

Списък на членовете на ОС на УХТ към 03.11.2022г.

Списък на общото събрание:

доц. д-р инж. Стефчо Димитров Кемилев – председател

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска – зам.председател

1. АЛБЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА професор дтн
2. АЛБЕРТ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ професор дтн
3. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ професор д-р
4. АТАНАС ИВАНОВ ПАВЛОВ професор дтн
5. БОЖИДАР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ професор дикн
6. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ професор д-р
7. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА РАШЕВА професор д-р
8. ДИАНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА професор д-р
9. ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ професор д-р
10. ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА професор дтн
11. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА професор д-р
12. КАТЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА-ЙОРГОВА професор д-р
13. КОЛЬО ТЕНЕВ ДИНКОВ професор дтн
14. ЛЕНА Ф. КОСТАДИНОВА – ГЕОРГИЕВА професор д-р
15. МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА професор д-р
16. МАРИЯНА Н. ПЕРИФАНОВА-НЕМСКА професор д-р
17. МИМА ВАКРИЛОВА ХАДЖИКИНОВА професор д-р
18. НАНКО ХРИСТОВ БОЗУКОВ професор д-р
19. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БАНКОВ професор д-р
20. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МЕНКОВ професор дтн
21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНОВ професор д-р
22. ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ ДЕНЕВ професор д.н.
23. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ професор д-р
24. РАДКА ВЪЛКОВА ВЛАСЕВА професор д-р
25. РУМЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ професор дпн
26. СТЕПАН ГАРО АКТЕРЯН професор дтн
27. СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ професор д-р
28. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДРАГОЕВ професор дтн
29. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОВ професор д-р
30. ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ професор д-р
31. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДУРАКОВА доцент д-р
32. АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ доцент д-р
33. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ доцент д-р
34. АННА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА доцент д-р
35. АНТОН МИНЧЕВ СЛАВОВ доцент д-р
36. АТАНАСКА Д. БОСАКОВА-АРДЕНСКА доцент д-р
37. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА доцент д-р
38. БОЖИДАР ВАСИЛЕВ БОЗАДЖИЕВ доцент д-р
39. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ доцент д-р
40. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ доцент д-р
41. БОРЯНА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА доцент д-р
42. ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА-АЛЕКСИЕВА доцент д-р
43. ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА ЧОНОВА доцент д-р
44. ВАНЯ ДЕСИМИРОВА ГАНДОВА доцент д-р
45. ВАСИЛ ТОДОРОВ ШИКОВ доцент д-р
46. ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА доцент д-р
47. ВЕЛИЧКА ГОЧЕВА ГОЧЕВА доцент д-р
48. ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ПОПОВА доцент д.н.
49. ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ НЕНОВ доцент д-р
50. ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЧАЛОВА-ЖЕКОВА доцент д-р
51. ВЕСЕЛИН ГЕРОВ НАЧЕВ доцент д-р
52. ВИЛХЕЛМ МИЛКОВ ХАДЖИЙСКИ доцент д-р
53. ГАЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ доцент д.н
54. ГАЛИНА ПАВЛИНОВА УЗУНОВА доцент д-р
55. ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОСТОВ доцент д.н.
56. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОБРЕВ доцент д-р
57. ДАША СПАСОВА МИХАЙЛОВА доцент д-р
58. ДЕНИЦА ЕЛИЯНОВА БЛАЖЕВА доцент д-р
59. ДЕСИСЛАВ КОСТАДИНОВ БАЛЕВ доцент д-р
60. ДИМИТЪР СТОИЛОВ СПИРОВ доцент д-р
61. ДИМКА БОРИСОВА НЕСТОРОВА доцент д-р
62. ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ доцент д-р
63. ДОНКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА доцент д-р
64. ДОНКА ПЕТРОВА СТОЕВА доцент д-р
65. ДОНКА СТОЯНОВА ТАНЕВА доцент д-р
66. ЗАХАРИ НИКОЛАЕВ ВЕЛЧЕВ доцент д-р
67. ИВАН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ доцент д-р
68. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ доцент д-р
69. ИВАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ доцент д-р
70. ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ доцент д-р
71. ИВАН НИКОЛОВ ШОПОВ доцент д-р
72. ИВАН ОБРЕТЕНОВ ОБРЕШКОВ доцент д-р
73. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА доцент д-р
74. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ВЛАЕВА доцент д-р
75. ИВАНКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА доцент д-р
76. ИЛИАНА ВАСИЛ. МИЛКОВА-ТОМОВА доцент д-р
77. ЙОРДАН АТАНАСОВ БАДЕВ доцент д-р
78. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ доцент д-р
79. КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ доцент д.н
80. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАМБАЛОВ доцент д-р
81. КРАСИМИР ИЛИЕВ КОЛЕВ доцент д-р
82. КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НИКОВСКА доцент д-р
83. МАРИЯ АТАНАСОВА ДУШКОВА доцент д-р
84. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА доцент д-р
85. МАРИЯ ПЕТРОВА КЪНЕВА доцент д-р
86. МАРИЯН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ доцент д-р
87. МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА доцент д-р
88. НАДЕЖДА БОРИСОВА БЛАГОЕВА доцент д-р
89. НАЙДЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ доцент д-р
90. НЕДЯЛКО ТОДОРОВ КАТРАНДЖИЕВ доцент д-р
91. НЕНКО СТЕФАНОВ НЕНОВ доцент д-р
92. НЕШО ГЕОРГИЕВ ТОШКОВ доцент д-р
93. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ШОПОВ доцент д-р
94. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ доцент д-р
95. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ доцент д-р
96. ПАНКО СЪБЧЕВ МИТЕВ доцент д-р
97. ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ доцент д-р
98. ПЕТЯ ГЕОРГ. ЙОРДАНОВА -ДИНОВА доцент д-р
99. ПЕТЯ ИВАНОВА НЕСТОРОВА доцент д-р
100. ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОВСКИ доцент д-р
101. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ГАБРОВА доцент д-р
102. РОСЕН МИЛАНОВ ЧОЧКОВ доцент д-р
103. РУМЕН БОРИСОВ МИХОВ доцент д-р
104. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА доцент д-р
105. СНЕЖАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА доцент д-р
106. СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА доцент д-р
107. СТАНИСЛАВА ЦАНКОВА ТАШЕВА доцент д.н
108. СТЕФЧО ДИМИТРОВ КЕМИЛЕВ доцент д-р
109. ТАНЯ ПАВЛОВА ТИТОВА доцент д-р
110. ТАТЯНА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА доцент д-р
111. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА доцент д-р
112. ТОТКА МИХАЙЛОВА ДОДЕВСКА доцент д-р
113. ХРИСТО ГЕОРЧЕВ ХРИСТОВ доцент д-р
114. ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ доцент д-р
115. ХРИСТО ПЕТКОВ ДИНКОВ доцент д-р
116. ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ доцент д-р
117. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГОГОВА доцент д-р
118. ЦВЕТЕЛИН ТЕОДОСИЕВ ДЕСЕВ доцент д-р
119. АПОСТОЛ ТОМОВ СИМИТЧИЕВ гл.ас. д-р
120. ВЕСЕЛА НЕВЕЛИНОВА ШОПСКА гл.ас. д-р
121. ГЕОРГИ КРУМОВ ТОСКОВ гл.ас. д-р
122. ДЕСИСЛАВА Б. ВЛАХОВА-ВАНГЕЛОВА гл.ас. д-р
123. ЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА гл.ас. д-р
124. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА гл.ас. д-р
125. МИНА МИНКОВА ДЖИВОДЕРОВА-ЗАРЧЕВА гл.ас. д-р
126. НАДЕЖДА ТРАЙЧЕВА ПЕТКОВА гл.ас. д-р
127. ПЕТЪР НЕСТОРОВ НЕДЯЛКОВ гл.ас. д-р
128. РАДА ХРИСТОВА ДИНКОВА гл.ас. д-р
129. РАЙНА ДИМИТРОВА ХАДЖИКИНОВА ас. д-р
130. ХАФИЗЕ НУРИ ФИДАН гл.ас. д-р
131. ЯВОР БОРИСЛАВОВ ЧОБАНОВ гл.ас. д-р
132. КОРНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА ЧОРОЛЕЕВА ст.пр. д-р
133. ЦВЕТА ЛУИЗОВА ХОРЕВА ст.пр. д-р
134. АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА КЪРПАЧЕВА
135. АЛЕКСЕЙ ЛЮБЕНОВ МИТКОВ
136. АННА КОСТАДИНОВА САРАХОШЕВА
137. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
138. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ
139. ГАЛИНА ПЕТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА
140. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ПОПАДИЙСКА
141. ТАНЯ НИКОЛОВА ДИВАРОВА
142. АБДУЛА ЕМИНОВИЧ студент
143. АЛЕКС АНТОНИО ГЕРЧЕВ студент
144. АМАРИЛДО МУРАТАЙ студент
145. АТАНАС СТОЙЧЕВ ГРОЗДЕВ студент
146. БИРХАН ИЛИЯЗ ЮСУФ студент
147. ВАЛЕРИ РАЛЧОВ РУЛЕВ студент
148. ГЕРГАНА КАРОВА студент
149. ДЖИНГИЗ ГЮЛЕН студент
150. ЕМИН СУНАЙ ЕМИНОВ студент
151. ИВАН ЗДРАВКОВ ПЕЙЧЕВ студент
152. ЙОРДАН МАРТИНОВ АНАНИЕВ студент
153. КАЛИНА СЕРАФИМОВА ВАСЕВА студент
154. МАРИО КОСТАДИНОВ ДИМОВ студент
155. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНАХИЛОВ студент
156. НАДЯ РУМЕНОВА БАЕВА студент
157. ПЛАМЕН БИСЕРОВ ПЕТРОВ студент
158. СИДЕР ВЕЛИЗАРОВ ЛАВЧИЕВ студент
159. СТАНИМИР СТАЙКОВ студент
160. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНЧЕВ студент
161. СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОЧЕВА студент
162. ТЕОДОРА РУМЕНОВА ПЕТРОВА студент
163. ЦВЕТАН АСЕНОВ ХАШЕВ студент
164. ЦВЕТЛИН ПАВЛИНОВ ГЕНЧЕВ студент
165. АЛБЕНА БИСЕРОВА ПЪРЖАНОВА докторант
166. ИВАЙЛО РАДОСТИНОВ МИНЧЕВ докторант
167. ИВО МИРОСЛАВОВ ФИНКОВ докторант

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.  

/ актуализиран Декември 2019 /

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.  

/ актуализиран Декември 2019 /

 

мандат 2019 – 2023

Хабилитирани преподаватели – квота 20 члена (60,6 %)

1 ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ – РЕКТОР проф. д-р
2 проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов
3 чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
4 проф. дн Георги Атанасов Костов
5 проф. д-р Нанко Христов Бозуков
6 проф. дтн Николай Димитров Менков
7 проф. д-р Николай Димитров Пенов
8 проф. дн Пантелей Петров Денев
9 доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева
10 доц. д-р Венцислав Борисов Ненов
11 доц. дн Галин Йорданов Иванов
12 доц. д-р Георги Тодоров Добрев
13 доц. д-р Десислав Костадинов Балев
14 доц. д-р Иван Обретенов Обрешков
15 чл. набл. доц. дн Кирил Михалев Михалев
16 доц. д-р Кремена Николаева Никовска
17 доц. д-р Надежда Трайчева Петкова
18 доп. чл. доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев
19 доц. д-р Христо Спасов Спасов
20 доц. д-р Цвета Луизова Хорева
Нехабилитирани преподавател– квота 7 члена (21,2/25,9 %)
21 гл. ас. д-р Апостол Томов Симитчиев
22 гл. ас. д-р Георги Крумов Тосков
23 гл. ас. д-р Десислава Бор. Влахова-Вангелова
24 гл. ас. д-р Ева Димитрова Димитрова
25 ст. пр. д-р Николай Йорданов Желязков
26 гл. ас. д-р Петър Несторов Недялков
27 гл. ас. д-р Рада Христова Динкова
Студенти – квота 4 члена (12,1 %)
28 Ванеса Орлинова Гуглина
29 Петя Ангелова Ангелова
30 Пламен Бисеров Петров
31 Теодора Руменова Петрова
Докторанти – квота 1 член (3,0 %)
32 Теодора Пламенова Петкова
Служители – квота 1 член (3,0 %)
33 Анна Костадинова Сарахошева

доц. д-р ИВАН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ – председател
проф. д-р ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
проф. д-р ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ
проф. дтн ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА
КАЛИНА СЕРАФИМОВА ВАСЕВА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2016 г. – ДЕКЕМВРИ 2016

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2017 г. – ДЕКЕМВРИ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2018 г. – ДЕКЕМВРИ 2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2019 г. – ДЕКЕМВРИ 2019

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.12.2020 Г. МАНДАТНА ПРОГРАМА.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2021Г.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »