Управление и структура

проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов

Ректор

тел: +359 32/ 643 005
факс: +359 32/ 644 102
блок 1, кабинет 201
e-mail: rector_uft@uft-plovdiv.bg

 

доц. д-р инж. Христо Спасов

Зам.-ректор по Учебна дейност
и академичен състав

блок 1, кабинет 206
е-mail: vicerector_edu@uft-plovdiv.bg

проф. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов

Зам.-ректор по Научна и международна дейност

блок 1, кабинет 202
e-mail: vicerector_sia@uft-plovdiv.bg

проф. д.н. инж. Георги Костов

Функционален декан по Образователни програми и мобилност

блок 1, кабинет 206
е-mail: dean_mobility@uft-plovdiv.bg

 

доц. д-р инж. Кремена Никовска

Функционален декан по студентска и социална дейност

блок 1, кабинет 101

e-mail: dean_students@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Десислав Балев

Декан на технологичен факултет

блок 1, кабинет 102
е-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg

доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова

Декан на Технически факултет

блок 1, кабинет 104
е-mail: deantech@uft-plovdiv.bg

проф. д-р инж. Валентина Алексиева

Декан на Стопански факултет

блок 1, кабинет 106
е-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

доц. д-р Петя Несторова

ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

блок 1, кабинет 109
е-mail: p_nestorova@uft-plovdiv.bg

доц. д-р Атанаска Тенева

Ръководител отдел кабинет на ректора

блок 1, кабинет 101
e-mail: vicerector_info@uft-plovdiv.bg
Таня Николова Диварова

Таня Диварова

Главен счетоводител

блок 1, кабинет 107
е-mail: t_divarova@uft-plovdiv.bg

 

Анатоли Великов

Помощник - ректор

блок 1, кабинет 105
е-mail: a_velikov@uft-plovdiv.bg

 

Графична структура и органи за управление

Списък на общото събрание:

доц. д.н. инж. Кирил Михалев – председател

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска – зам.председател

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС НА УХТ КЪМ 02.02.2023Г.

 

 

доц. д-р ИВАН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ – председател
проф. д-р ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
проф. д-р МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА
проф. дтн ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА
ИЛИЯНА РОСЕНОВА ТРАМПОВА

АКАД. ПРОФ. МАРИЯ БАЛТАДЖИЕВА

ИНЖ. ЕЛЗА МАРКОВА

ИНЖ. МЕХМЕД ДИКМЕ

ИНЖ. СТОЙКО КИРОВСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ

ИВАН ПАПАЗОВ

КРАСИМИР СТАНЕВ

АЛЕКСАНДРА НАЧЕВА

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.12.2020 Г. МАНДАТНА ПРОГРАМА.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2021Г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МАНДАТНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2022 Г

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2016 г. – ДЕКЕМВРИ 2016

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2017 г. – ДЕКЕМВРИ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2018 г. – ДЕКЕМВРИ 2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА НА УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2019 г. – ДЕКЕМВРИ 2019

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »