Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г.

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf Решение(Линк към АОП) 21.02.2019 г.
 №  2 pdf Обявление(Линк към АОП) 21.02.2019 г.
 №  3 pdf  Документация 21.02.2019 г.
 №  4 pdf Образци 21.02.2019 г.
 №  5pdf Разяснения 05.03.2019 г.
 №  6pdf Уведомление до участниците 21.03.2019 г.
№ 7pdfПротоколи на комисията04.04.2019 г.
№ 8pdfРешение № 15/09.04.2019 г.09.04.2019 г.
№ 9pdfРешение № 17/18.04.2019 г.18.04.2019 г.
№ 10pdfУведомително писмо7.05.2019 г.
№ 11pdfОбявление за възложена поръчка(Линк към АОП)27.05.2019 г.
№ 12pdfДоговор27.05.2019 г.

 

Translate »