Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 2 pdf Обявление(Линк към АОП) 12.06.2020 г.
№ 3 pdf Документация 12.06.2020 г.
№ 4 pdf Образци 12.06.2020 г.
№ 5 pdf Техническа спецификация по три обособени позиции 12.06.2020 г.
№ 6 pdf Решение за прекратяване на процедурата 19.06.2020 г.
№ 7 pdf Прекратяване на процедурата (Линк към АОП) 1.07.2020 г.