Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 2pdfОбявление(Линк към АОП)12.06.2020 г.
№ 3pdfДокументация12.06.2020 г.
№ 4pdfОбразци12.06.2020 г.
№ 5pdfТехническа спецификация по три обособени позиции12.06.2020 г.
№ 6pdfРешение за прекратяване на процедурата19.06.2020 г.
№ 7pdfПрекратяване на процедурата (Линк към АОП)1.07.2020 г.

 

Translate »