Доставка на компютърна техника

Доставка на компютърна техника

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfЗаповед за откриване на процедурата29.08.2019 г.
№ 2pdfПоканa29.08.2019 г.
№ 3pdfЗаповед 70118.09.2019 г.
№ 4pdfПротокол на комисия19.09.2019 г.
Translate »