Доставка на компютърна техника

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Заповед за откриване на процедурата 29.08.2019 г.
№ 2 pdf Поканa 29.08.2019 г.
№ 3 pdf Заповед 701 18.09.2019 г.
№ 4 pdf Протокол на комисия 19.09.2019 г.