rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ, на язовир „Батак

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  4.4.2018 г.
 №  2  pdf  Покана  4.4.2018 г.
 №  3  pdf  TED Получено обявление  14.5.2018 г.
 №  4  pdf  Обявление(Линк към АОП)  14.5.2018 г.
№ 5 pdf РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 18.5.2018 г.