РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 05.04.2022г.*** 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 разпис на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 06.06 до 19.06.22г.

 Първи курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения 
 Втори курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Трети курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

разпис на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    от 06.06 до 19.06.22г.                                                                       

 Първи курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Втори курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Трети курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                     

 разпис на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                        от 06.06 до 19.06.22г

Първи курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения 
Втори курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Трети курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Четвърти курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения