Разпис на лекции и упражнения

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 07.07.2021г.*** 

 

Компенсаторни занятия по дисциплини от зимен семестър учебна 2020 / 2021 година по курсове

Трети курс

Четвърти курс

Магистри 1 год.+ 2 год. втори курс

Магистри 2 год. първи курс

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 Първи курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Втори курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Трети курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности
Разпис от 31.05.2021г

Разпис от 31.05.2021г

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

СПИСЪК  НА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ от І КУРС ЗА   ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА уч. 2020/2021 г. 

СПИСЪК  НА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ от ІI КУРС ЗА   ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА уч. 2020/2021 г. 

СПИСЪК  НА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ от ІII КУРС ЗА   ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА уч. 2020/2021 г. 

 Първи курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Втори курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Трети курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности
Разпис от 31.05.2021г

Разпис от 31.05.2021г

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
Втори курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
Трети курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
Четвърти курс – бакалаври всички специалности Разпис от 31.05.2021г
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

Разпис от 31.05.2021г

Разпис от 31.05.2021г

Translate »