Разпис на лекции и упражнения

 

РАЗПИС НА УПРАЖНЕНИЯТА

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ 

за студенти ЗАДОЧНО обучение на  ЗИМЕН  семестър уч. 2020/2021г. 

***качени на 2020г.*** 

 

Списък магистри ЗАДОЧНО  обучение – 1 курс, срок на обучение 1 година + 2 курс, срок на обучение 2 години

Списък магистри ЗАДОЧНО обучение – 1 курс, срок на обучение 2 години.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на бакалаври – задочно обучение 1-ви курс.

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на бакалаври – задочно обучение 1-ви курс.

 

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на бакалаври – задочно обучение 1-ви курс.

Първи курс – бакалаври всички специалности
Втори курс – бакалаври всички специалности
Трети курс – бакалаври всички специалности
Четвърти курс – бакалаври всички специалности
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности