bgrector_uft@uft-plovdiv.bg
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg

Разпис на лекции и упражнения

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

за студенти ЗАДОЧНО обучение на  ЗИМЕН  семестър уч. 2020/2021г.  /  очаквайте.2020г.  / 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалаври всички специалности
Втори курс – бакалаври всички специалности
Трети курс – бакалаври всички специалности
Четвърти курс – бакалаври всички специалности
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности