Разпис на лекции и упражнения

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ  за студенти ЗАДОЧНО обучение

през летен семестър на онлайн обучение за периода от 05 април до 30 май.

***качени на 13.04.2021г.*** 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

СПИСЪК  НА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ от І КУРС ЗА   ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА уч. 2020/2021 г. 

 Първи курс – бакалаври всички специалности
 Втори курс – бакалаври всички специалности
 Трети курс – бакалаври всички специалности
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс – бакалаври всички специалности
Втори курс – бакалаври всички специалности
Трети курс – бакалаври всички специалности
Четвърти курс – бакалаври всички специалности
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

Translate »