Разпис на лекции и упражнения

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 05.01.2022г.*** 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение 1 година/ и 2-ри курс /срок на обучение 2 години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

Списъци на студенти от първи курс на Технически факултет – бакалаври                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 разписа на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 10.01 до 23.01.22г.

 Първи курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения 
 Втори курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Трети курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
 Магистри 1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение 1 година/ и 2-ри курс /срок на обучение 2 години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

Списъци на студенти от първи курс на Технологичен факултет – бакалаври                  

Списъци на студенти от втори курс на Технологичен факултет – бакалаври                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

разписа на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     от 10.01 до 23.01.22г.                                                                       

 Първи курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Втори курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Трети курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Четвърти курс – бакалаври всички специалности    разпис-упражнения
 Магистри 1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение 1 година/ и 2-ри курс /срок на обучение 2 години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 1-ви курс /срок на обучение години/ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021/2022 г.

Списъци на студенти от първи курс на Стопански факултет – бакалаври                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 разписа на присъствените упражнения

                                                                                                                                                                                                                                                                                        от 10.01 до 23.01.22г

Първи курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения 
Втори курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Трети курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Четвърти курс – бакалаври всички специалности   разпис-упражнения
Магистри  1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 разпис-упражнения

 разпис-упражнения

Translate »