Извънредна on-line ликвидационна сесия за студенти в задочна форма на обучение за учебна 2019/2020 год