Информация във връзка с предстоящото увеличение на работните заплати

Публикувано от

Уважаеми колеги,

На свое извънредно заседание, проведено на 22.05.2024 г., Съветът на ректорите утвърди предложението за разпределение на допълните средства, предвидени за увеличение на работните заплати, включително на непреподaвателския състав. Предложението е разработено на работна среща с участието на представители на МОН, синдикатите и Съвета на ректорите. Очаква се средствата да бъдат преведени на университетите възможно най-скоро. Това ще позволи стартирането на консултации със синдикалните организации в УХТ в началото на месец юни. Договореното увеличение, считано от 01.01.2024 г., ще бъде изплатено със заплатата за месец юни, т.е. не по-късно от 05 юли (съгласно чл. 17, ал.1 от Вътрешните правила за организация на работната заплата, в сила от 19.02.2018 г.).

От академичното ръководство