Конкурс „За жените в науката“ – краен срок 31 май 2021 г. – кандидатстване за стипендия от 5000 евро