Научно списание – Scientific Works of UFT


ISSN 1314-7102 Научни трудове на УХТ – Пловдив

ISSN 2535-1311 Scientific Works of UFT – Plovdiv

 

 

2020 г. – ТОМ LXVII

2019 г. – ТОМ LXVI

2018 г. – ТОМ LXV

2017 г. – ТОМ LXIV

2016 г. – ТОМ LXIII Issue 2

2016 г. – ТОМ LXIII Issue 1

2015 г. – ТОМ LXII

2014 г. – ТОМ LXI

2013 г. – ТОМ LX

2012 г. – ТОМ LIX