bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Обучение

Академичен календар

Редовно обучение

 • Разпис на лекциите и упражненията
 • График – изпитни дати
 • Записване за горен курс

Чуждестранни студенти

Докторанти

 • Учебни Планове
 • Докторски програми

ОКС Бакалавър

ОКС Магистър

Продължаващо обучение

eОбучение

Технологичен факултет

 • Бакалаварски Програми
 • Магистърски Програми
 • Докторски Програми

Технически факултет

 • Бакалаварски Програми
 • Магистърски Програми
 • Докторски Програми

Стопански факултет

 • Бакалаварски Програми
 • Магистърски Програми
 • Докторски Програми