Технически факултет – Бакалаварски Програми

 ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Учебни планове за студенти от ПЪРВИ И ВТОРИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техника Р, З
Компютърни системи и технологии Р, З
Топлотехника Р, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост Р, З

Учебни планове за студенти от ТРЕТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техника Р, З
Компютърни системи и технологии Р, З
Топлотехника Р, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост Р, З

Учебни планове за студенти от ЧЕТВЪРТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техника Р, З
Компютърни системи и технологии Р, З
Топлотехника Р, З
Хранително машиностроене Р, З