Технически факултет – Бакалаварски Програми

 ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Учебни планове за студенти през учебната 2021/2022г.

 

Учебни планове за студенти от ПЪРВИ,  ВТОРИ и ТРЕТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

 

 

Учебни планове за студенти от ЧЕТВЪРТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

 

 

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

 

Учебни планове за студенти от ПЪРВИ,  ВТОРИ и ТРЕТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

 

Учебни планове за студенти от ЧЕТВЪРТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

 

 

 

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.

 

Учебни планове за студенти от ПЪРВИ И ВТОРИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

Учебни планове за студенти от ТРЕТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленостР, З

Учебни планове за студенти от ЧЕТВЪРТИ курс

СПЕЦИАЛНОСТИФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Р/редовна/, З/задочна/

Автоматика, информационна и управляваща техникаР, З
Компютърни системи и технологииР, З
ТоплотехникаР, З
Хранително машиностроенеР, З

Translate »