ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

Учебни планове в действие от учебната 2021/2022 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство    
Хранително машиностроене Една година Две години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост Една година Две години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост Една година Две години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматика, информационна и управляваща техника Една година Две години
Електроенергийна ефективност Една година Две години
5.3. Комуникационна и компютърна техника    
Компютърни системи и технологии Една година Две години
5.4. Енергетика    
Топлотехника Една година Две години
Хладилна и климатична техника Една година Две години
Енергийна ефективност Една година Две години
Енергиен мениджмънт Една година Две години

 

 

 

 

Учебни планове в действие от учебната 2020/2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство    
Хранително машиностроене Една година Две години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост Една година Две години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост Една година Две години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматика, информационна и управляваща техника Една година Две години
Електроенергийна ефективност Една година Две години
5.3. Комуникационна и компютърна техника    
Компютърни системи и технологии Една година Две години
5.4. Енергетика    
Топлотехника Една година Две години
Хладилна и климатична техника Една година Две години
Енергийна ефективност Една година Две години
Енергиен мениджмънт Една година Две години

 

Учебни планове в действие от учебната 2019/2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство    
Хранително машиностроене Една година Две години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост Една година Две години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост Една година Две години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматика, информационна и управляваща техника Една година Две години
Електроенергийна ефективност Една година Две години
5.3. Комуникационна и компютърна техника    
Компютърни системи и технологии Една година Две години
5.4. Енергетика    
Топлотехника Една година Две години
Хладилна и климатична техника Една година Две години
Енергийна ефективност Една година Две години
Енергиен мениджмънт Една година Две години