Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Обява 4.03.2020 г.
№ 2 pdf Документация (Приложение към обявата) 4.03.2020 г.
№ 3 pdf Образци (Приложение към обявата) 4.03.2020 г.
№ 4 xls Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 4.03.2020 г.
№ 5 xls Заповед за назначаване на комисия 20.03.2020 г.
№ 6 xls Протокол на комисията 25.03.2020 г.
№ 7 xls Уведомително писмо 15.04.2020 г.
№ 8 xls Договор 5.05.2020 г.