Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали

Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfОбява4.03.2020 г.
№ 2pdfДокументация (Приложение към обявата)4.03.2020 г.
№ 3pdfОбразци (Приложение към обявата)4.03.2020 г.
№ 4xlsИнформация за публикувана обява(Линк към АОП)4.03.2020 г.
№ 5xlsЗаповед за назначаване на комисия20.03.2020 г.
№ 6xlsПротокол на комисията25.03.2020 г.
№ 7xlsУведомително писмо15.04.2020 г.
№ 8xlsДоговор5.05.2020 г.

 

Translate »