ПОПРАВИТЕЛНА ONLINE ИЗПИТНА СЕСИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2019/2020 г. – ИЗПИТЕН ГРАФИК ПО КАТЕДРИ


РАЗПИС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ONLINE ЗАНЯТИЯ
ЗАПИСВАНЕ ЗА ГОРЕН КУРС 
ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ

E-mail адреси на инспекторите от отдел „Учебен“


Инструкция за работа със средата за on-line обучение

Материали, може да намерите в Системата за дистанционно обучение – https://distedu.uft-plovdiv.bg/