Реформата във ВУЗ-овете цели обучение с по-високо качество и по-ниска себестойност

Интервю на Антония Попова с проф. Пламен Моллов