Университетска лаборатория

ПоказателЦена лв.

 

 с ДДС

1.Установяване на генетично модифицирани организми (CaMV 35S промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
2.Установяване на генетично модифицирани организми (Аgrobacterium tumefaciens NOSтерминатор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС ENISO 21571:2005)240.00
3.Установяване на генетично модифицирани организми (FMV промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
4.Установяване на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
5.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
6.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
7.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Roundur Ready®соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
8.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
9. Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
10.Установяване на соева ДНК (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
11.Определяне съдържанието на микотоксини

 

 

99.60
 ПоказателСтандартЦена лв.

 

 с ДДС

1.Машини, апарати и съоръженияа. Съпротивление   на изолациятаБДС EN 60204-1:200660.00
  б. Импеданс на кон-тур “Фаза-защитен проводник” ZsБДС EN

 

60204-1:2006

 

60.00
  в. Непрекъснатост на защитната веригаБДС EN 60204-1:200660.00
  г. Геометрични размериБДС EN ISO 1385760.00
  д. Температура на повърхностиБДС EN ISO 13732-160.00
  е. Ниво на звукова мощност dBAБДС EN ISO 374460.00
2.Вентилационни и климатични инсталацииа. Дебит на

 

въздушен поток

БДС EN 12599 т. 6.3.160.00
  б. Скорост на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.2.60.00
  в. Температура на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.3.60.00
  г. Влажност на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.4.60.00

При комплексно изпитване на обекти по два или повече показатели

–   цената предварително се договаря с възложителя и зависи от количеството на обектите, сложността и модела им и вида на изпитванията, като минималната цена е 100.00 лв.

ПОКАЗАТЕЛЦена, лв. с ДДС
1.Количествен анализ на общи въглехидрати54.00
2.Количествен анализ на редуциращи захари48.00
3.Количествен анализ на глюкоза (ензимен метод)72.00
4.Количествен анализ на фруктоза60.00

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА

КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА”

 

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН САПУНИ

ПоказателЦена, лв. с ДДС
1.Масленост48.00
2.Влага и летливи18.00
3.Примеси12.00
4.Хектолитрова маса18.00
5.Съдържание на целулоза48.00
6.Стабилност на маслото в семето84.00
ПоказателЦена, лв с ДДС
7.Органолептична оценка12.00
8.Киселинно число/Киселинност18.00
9.Пероксидно число30.00
10.Осапунително число42.00
11.Йодно число по Вийс60.00
12.Относителна плътност24.00
13.Коефициент на пречупване на светлината12.00
14.Цветно число36.00
15.Съдържание на хлорофил24.00
16.Съдържание на каротеноиди24.00
17.Стабилност на маслата72.00
18.Неосапуняеми вещества36.00
19.Съдържание на фосфор/фосфатиди54.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
20.Масленост36.00
21.Влага18.00
22.Съдържание на натриев хлорид18.00
23.Киселинност18.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
24.Съдържание на мастни киселини48.00
25.Неосапуняеми вещества и неосапунена мазнина30.00
26.Съдържание на свободни алкалии12.00
27.Съдържание на влага и летливи вещества18.00
28.Пенообразуваща способност24.00

При необходимост от допълнителни анализи моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнението им.

В цените на услугите е включен ДДС!

При сключване на Договор за услуги и при по-големи количества проби може да се направи отстъпка.

За вътрешно-университетски възложители цените в НИЛ са 50% от обявените без ДДС.