Университетска лаборатория

ПоказателЦена, лв

 

с ДДС

Цена, лв
  за външни възложителиза вътрешни възложители
1.Определяне мастно-киселинния състав на мазнини60.0025.00
2.Определяне на подсладители в храни и напитки60.0025.00
3.Определяне на консерванти в храни и напитки60.0025.00
4.Определяне на органични киселини60.0025.00
5.Определяне на кофеин60.0025.00
6.Определяне на алкохоли60.0025.00
7.Определяне белтъчното съдържание на храни35.0014.60
8.Определяне на витамин С60.0025.00
9.Определяне на токофероли60.0025.00
10.Определяне на аминокиселинен състав144.0060.00
11.Определяне на захари в храни и напитки60.0025.00
12.Газхроматографски анализи с масспектроскопия  
 – с дериватизация150.0062.50
 – без дериватизация100.0041.50
ПоказателЦена лв.

 

 с ДДС

1.Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни бактерии12.00
2.Плесени и дрожди14.40
3.Salmonella19.20
4.Escherichia coli14.40
5.Enterobacteriaceae14.40
6.Listeria monotcytogenes24.00
7.Коагулазоположителни стафилококи21.60
8.Сулфитредуциращи бактерии33.60
9.Shigella21.60
10.Clostridium pefringens33.60
11.Kолиформни бактерии19.20
12.Фекални ентерококи19.20
13.Pseudomonas aeruginosa19.20
14.Campylobacter spp.21.60
15.Yersinia enterocolitica21.60
16.Bacillus cereus21.60
17.Candida albicans19.20
18.Смивки от повърхности14.40
ПоказателЦена лв.

 

 с ДДС

1.Установяване на генетично модифицирани организми (CaMV 35S промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
2.Установяване на генетично модифицирани организми (Аgrobacterium tumefaciens NOSтерминатор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС ENISO 21571:2005)240.00
3.Установяване на генетично модифицирани организми (FMV промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
4.Установяване на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
5.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
6.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
7.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Roundur Ready®соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
8.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
9. Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
10.Установяване на соева ДНК (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
11.Определяне съдържанието на микотоксини

 

 

99.60
 ПоказателСтандартЦена лв.

 

 с ДДС

1.Машини, апарати и съоръженияа. Съпротивление   на изолациятаБДС EN 60204-1:200660.00
  б. Импеданс на кон-тур “Фаза-защитен проводник” ZsБДС EN

 

60204-1:2006

 

60.00
  в. Непрекъснатост на защитната веригаБДС EN 60204-1:200660.00
  г. Геометрични размериБДС EN ISO 1385760.00
  д. Температура на повърхностиБДС EN ISO 13732-160.00
  е. Ниво на звукова мощност dBAБДС EN ISO 374460.00
2.Вентилационни и климатични инсталацииа. Дебит на

 

въздушен поток

БДС EN 12599 т. 6.3.160.00
  б. Скорост на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.2.60.00
  в. Температура на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.3.60.00
  г. Влажност на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.4.60.00

При комплексно изпитване на обекти по два или повече показатели

–   цената предварително се договаря с възложителя и зависи от количеството на обектите, сложността и модела им и вида на изпитванията, като минималната цена е 100.00 лв.

ПоказателМетодЦена лв.

 

 с  ДДС

1.Фенолони киселини

 

(галова; 3,4-дихидрокси бензоена; са­лицилова; хлорогенова; ванилинова; кафеена; сирингова; р-кумарова; синанова; ферулова; канелена)

HРLC72.002.Флавоноиди

 

(мирицетин; хесперидин; кверцетин; камферол; апигении, рутин; хиперозид)

HPLC72.003.Розмаринова

 

киселина

HРLC72.004.БеталаиниСпектрофотометричен24.005.Ди- и тритерпени

 

(урсолова киселина, олеанолова киселина, бетолин, бетолинова киселина, карнозинова киселина)

HPLC96.006.Редуциращи

 

захари

Спектрофотометричен24.007.Общи

 

въглехидрати

Спектрофотометричен48.008.Моно- и дизахариди

 

(захароза, лактоза, глюкоза, галактоза, фруктоза, маноза, малтоза и др.)

HPLC72.009.Полиоли

 

(захарни алкохоли – еритритол, сорбитол, ксилитол, палатиноза, малтитол и др.)

HPLC72.0010.Инулин и фруктоолигозахариди (инулин, кестоза и нистоза)HPLC72.0011.Инулин и общи фруктани

 

(фрукто-олигозахариди и инулин в хранителни продукти)

Спектрофотометричен60.0012.Пектин (анхидроуроново съдържа-ние, степен на естерификация, степен на амидиране)Титриметричен60.0013.Пектин

 

(анхидроуроново съдържание)

Спектрофотометрично48.0014.Монозахариден състав на пектинови вещества

 

(глюкуронова, галактуронова киселини, рамноза, галактоза и др.)

HPLC72.0015Молекулна маса на

 

полизахариди

HPLC72.0016.Алгинова киселина (анхидроуроново съдържание)Титриметричен60.0017.Осапунително

 

число

Титриметрично24.0018.Киселинно

 

число

Титриметрично24.0019.Мазнини

 

 

Гравиметрично24.0020.Антиоксидантна активност

 

(DPPН-радикал смесен механизъм на действие (електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0021.Антиоксидантна активност

 

(ABTS-радикал, смесен механизъм на действие(електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0022.Антиоксидантна активност

 

(FRAP-метод,електронен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0023.Антиоксидантна активност (СUРRAC-метод, електронен трансфер)Спектро-фотометричен18.0024.Общи феноли

 

(по Folin-Ciocalteu’s)

Спектро-фотометричен18.0025.Деривати на кафеена киселина

 

по Фармакопея

Спектро-фотометричен18.0026.Общи флавоноидиСпектрофотометричен18.0027.Общи проантоцианидиниСпектро-фотометричен18.0028.Антоциани

 

(pH-диференциален метод)

Спектро-фотометричен24.0029.Глюконова и млечна киселина (соли глюконат лактат)Титриметричен72.0030.Определяне на калцииГравиметричен72.0031.Пенообразуваща и пеностабилизираща способностФизико-химичен108.0032.Емулгираща способностФизико-химичен120.0033.Определяне на кинематичен вискозитетФизико-химичен60.0034.Определяне на хлорофили (хлофорил а, хлорофил Б,                      общ хлорофил)Спектро-фотометричен36.0035.Определяне на каротеноиди (ликопен и общи каротени)Спектро-фотометричен60.0036.Определяне на

 

влагосъдържание

Гравиметричен12.0037.Определяне на

 

пепел

Гравиметричен18.0038.Определяне на титруема киселиност по ISO стандартТитриметричен24.0039.Определяне на

 

обща киселинност

Физико-химичен12.0040.Определяне на

 

сурова целулоза

Гравиметричен30.0041.Общи хранителни

 

фибри (влакнини)

Ензимен-Гравиметричен84.0042.Разтворими и

 

неразтворими фибри

Ензимен-Гравиметричен144.0043.Протеини по

 

Брадфорд

Спектро-фотометричен54.0044.Изчисляване на енергийна стойност на храни (суровини, продукти и напитки) (не включва анализ, а само калкулиране на резултата)Физико-химичен12.00

ПОКАЗАТЕЛ

 

 

Цена, лв. с ДДС
1.Тест за стабилност25.20
2.Определяне на желязо с о-фенантролин42.00
3.Определяне на протеини36.00
4.Електрофореза на схема за обработка с бентонит204.00
5.Трихроматична характеристика на цвета (Х,У,Z)25.20
6.Цвят по CIELab25.20
7.Относително тегло6.00
8.Алкохол с дестилация21.60
9.Алкохол /пикнометрично/, без дестилация6.00
10.Метилов алкохол с хромотропова киселина21.60
11.Висши алкохоли21.60
12.Естери14.40
13.Алдехиди21.60
14.Редуциращи захари21.60
15.Захар след инверсия24.00
16.Титруема киселинност8.40
17.Летлива киселинност14.40
18.Летлива киселинност с корекция24.00
19.Общ екстракт /пикнометрично/10.80
20.Сух остатък/105/13.20
21.Пепел24.00
22.Серен диоксид, свободен и общ14.40
23.рН8.40
24.Проверка на вина за стабилност20.40
25.Разработване на схема за стабилизиране с бентонит30.00
26.Разработване на схема за бистрене с танин и желатин30.00
27.Разработване на схема за деметализиране с калиев фероцианид ( ЖКС)36.00
28.Спектрални характеристики на вина12.00
29.Определяне на общи феноли15.60
30.Микроскопска характеристика на вино10.80
31.Проверка на ЯМКФ7.20
32.Определяне количеството на активни микроорганизми в/у твърда среда15.60
33.Определяне количеството активни дрожди /мембранна филтрация/28.80
34.Идентификация на микрофлора в дестабилно вино46.80
35.Определяне на характера на утайките във вино60.00
36.Чиста култура дрожди -0.5Л39.60
37.Органолептична оценка8.40
38.Антоциани15.60
39.Микроскопска характеристика на дрождени и бактериални колонии9.60
ПОКАЗАТЕЛЦена, лв. с ДДС
1.Количествен анализ на общи въглехидрати54.00
2.Количествен анализ на редуциращи захари48.00
3.Количествен анализ на глюкоза (ензимен метод)72.00
4.Количествен анализ на фруктоза60.00

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА

КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА”

 

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН САПУНИ

ПоказателЦена, лв. с ДДС
1.Масленост48.00
2.Влага и летливи18.00
3.Примеси12.00
4.Хектолитрова маса18.00
5.Съдържание на целулоза48.00
6.Стабилност на маслото в семето84.00
ПоказателЦена, лв с ДДС
7.Органолептична оценка12.00
8.Киселинно число/Киселинност18.00
9.Пероксидно число30.00
10.Осапунително число42.00
11.Йодно число по Вийс60.00
12.Относителна плътност24.00
13.Коефициент на пречупване на светлината12.00
14.Цветно число36.00
15.Съдържание на хлорофил24.00
16.Съдържание на каротеноиди24.00
17.Стабилност на маслата72.00
18.Неосапуняеми вещества36.00
19.Съдържание на фосфор/фосфатиди54.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
20.Масленост36.00
21.Влага18.00
22.Съдържание на натриев хлорид18.00
23.Киселинност18.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
24.Съдържание на мастни киселини48.00
25.Неосапуняеми вещества и неосапунена мазнина30.00
26.Съдържание на свободни алкалии12.00
27.Съдържание на влага и летливи вещества18.00
28.Пенообразуваща способност24.00

При необходимост от допълнителни анализи моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнението им.

В цените на услугите е включен ДДС!

При сключване на Договор за услуги и при по-големи количества проби може да се направи отстъпка.

За вътрешно-университетски възложители цените в НИЛ са 50% от обявените без ДДС.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »