Общо Събрание

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023

Име, презиме, фамилия Длъжност НС/ОНС

1. АЛБЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА професор дтн
2. АЛБЕРТ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ професор дтн
3. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ професор д-р
4. АТАНАС ИВАНОВ ПАВЛОВ професор дтн
5. БОЖИДАР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ професор дикн
6. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ професор д-р
7. ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА РАШЕВА професор д-р
8. ДИАНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА професор д-р
9. ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ професор д-р
10. ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА професор дтн
11. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА професор д-р
12. КАТЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА-ЙОРГОВА професор д-р
13. КОЛЬО ТЕНЕВ ДИНКОВ професор дтн
14. ЛЕНА Ф. КОСТАДИНОВА – ГЕОРГИЕВА професор д-р
15. МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА професор д-р
16. МАРИЯНА Н. ПЕРИФАНОВА-НЕМСКА професор д-р
17. МИМА ВАКРИЛОВА ХАДЖИКИНОВА професор д-р
18. НАНКО ХРИСТОВ БОЗУКОВ професор д-р
19. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БАНКОВ професор д-р
20. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МЕНКОВ професор дтн
21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНОВ професор д-р
22. ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ ДЕНЕВ професор д.н.
23. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ професор д-р
24. РАДКА ВЪЛКОВА ВЛАСЕВА професор д-р
25. РУМЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ професор дпн
26. СТЕПАН ГАРО АКТЕРЯН професор дтн
27. СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ професор д-р
28. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДРАГОЕВ професор дтн
29. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОВ професор д-р
30. ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ професор д-р
31. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДУРАКОВА доцент д-р
32. АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ доцент д-р
33. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ доцент д-р
34. АННА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА доцент д-р
35. АНТОН МИНЧЕВ СЛАВОВ доцент д-р
36. АТАНАСКА Д. БОСАКОВА-АРДЕНСКА доцент д-р
37. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА доцент д-р
38. БОЖИДАР ВАСИЛЕВ БОЗАДЖИЕВ доцент д-р
39. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ доцент д-р
40. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ доцент д-р
41. БОРЯНА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА доцент д-р
42. ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА-АЛЕКСИЕВА доцент д-р
43. ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА ЧОНОВА доцент д-р
44. ВАНЯ ДЕСИМИРОВА ГАНДОВА доцент д-р
45. ВАСИЛ ТОДОРОВ ШИКОВ доцент д-р
46. ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА доцент д-р
47. ВЕЛИЧКА ГОЧЕВА ГОЧЕВА доцент д-р
48. ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ПОПОВА доцент д.н.
49. ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ НЕНОВ доцент д-р
50. ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЧАЛОВА-ЖЕКОВА доцент д-р
51. ВЕСЕЛИН ГЕРОВ НАЧЕВ доцент д-р
52. ВИЛХЕЛМ МИЛКОВ ХАДЖИЙСКИ доцент д-р
53. ГАЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ доцент д.н
54. ГАЛИНА ПАВЛИНОВА УЗУНОВА доцент д-р
55. ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОСТОВ доцент д.н.
56. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОБРЕВ доцент д-р
57. ДАША СПАСОВА МИХАЙЛОВА доцент д-р
58. ДЕНИЦА ЕЛИЯНОВА БЛАЖЕВА доцент д-р
59. ДЕСИСЛАВ КОСТАДИНОВ БАЛЕВ доцент д-р
60. ДИМИТЪР СТОИЛОВ СПИРОВ доцент д-р
61. ДИМКА БОРИСОВА НЕСТОРОВА доцент д-р
62. ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ доцент д-р
63. ДОНКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА доцент д-р
64. ДОНКА ПЕТРОВА СТОЕВА доцент д-р
65. ДОНКА СТОЯНОВА ТАНЕВА доцент д-р
66. ЗАХАРИ НИКОЛАЕВ ВЕЛЧЕВ доцент д-р
67. ИВАН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ доцент д-р
68. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ доцент д-р
69. ИВАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ доцент д-р
70. ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ доцент д-р
71. ИВАН НИКОЛОВ ШОПОВ доцент д-р
72. ИВАН ОБРЕТЕНОВ ОБРЕШКОВ доцент д-р
73. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА доцент д-р
74. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ВЛАЕВА доцент д-р
75. ИВАНКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА доцент д-р
76. ИЛИАНА ВАСИЛ. МИЛКОВА-ТОМОВА доцент д-р
77. ЙОРДАН АТАНАСОВ БАДЕВ доцент д-р
78. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ доцент д-р
79. КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ доцент д.н
80. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАМБАЛОВ доцент д-р
81. КРАСИМИР ИЛИЕВ КОЛЕВ доцент д-р
82. КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НИКОВСКА доцент д-р
83. МАРИЯ АТАНАСОВА ДУШКОВА доцент д-р
84. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА доцент д-р
85. МАРИЯ ПЕТРОВА КЪНЕВА доцент д-р
86. МАРИЯН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ доцент д-р
87. МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА доцент д-р
88. НАДЕЖДА БОРИСОВА БЛАГОЕВА доцент д-р
89. НАЙДЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ доцент д-р
90. НЕДЯЛКО ТОДОРОВ КАТРАНДЖИЕВ доцент д-р
91. НЕНКО СТЕФАНОВ НЕНОВ доцент д-р
92. НЕШО ГЕОРГИЕВ ТОШКОВ доцент д-р
93. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ШОПОВ доцент д-р
94. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ доцент д-р
95. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ доцент д-р
96. ПАНКО СЪБЧЕВ МИТЕВ доцент д-р
97. ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ доцент д-р
98. ПЕТЯ ГЕОРГ. ЙОРДАНОВА -ДИНОВА доцент д-р
99. ПЕТЯ ИВАНОВА НЕСТОРОВА доцент д-р
100. ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОВСКИ доцент д-р
101. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ГАБРОВА доцент д-р
102. РОСЕН МИЛАНОВ ЧОЧКОВ доцент д-р
103. РУМЕН БОРИСОВ МИХОВ доцент д-р
104. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА доцент д-р
105. СНЕЖАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА доцент д-р
106. СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА доцент д-р
107. СТАНИСЛАВА ЦАНКОВА ТАШЕВА доцент д.н
108. СТЕФЧО ДИМИТРОВ КЕМИЛЕВ доцент д-р
109. ТАНЯ ПАВЛОВА ТИТОВА доцент д-р
110. ТАТЯНА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА доцент д-р
111. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА доцент д-р
112. ТОТКА МИХАЙЛОВА ДОДЕВСКА доцент д-р
113. ХРИСТО ГЕОРЧЕВ ХРИСТОВ доцент д-р
114. ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ доцент д-р
115. ХРИСТО ПЕТКОВ ДИНКОВ доцент д-р
116. ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ доцент д-р
117. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГОГОВА доцент д-р
118. ЦВЕТЕЛИН ТЕОДОСИЕВ ДЕСЕВ доцент д-р
119. АПОСТОЛ ТОМОВ СИМИТЧИЕВ гл.ас. д-р
120. ВЕСЕЛА НЕВЕЛИНОВА ШОПСКА гл.ас. д-р
121. ГЕОРГИ КРУМОВ ТОСКОВ гл.ас. д-р
122. ДЕСИСЛАВА Б. ВЛАХОВА-ВАНГЕЛОВА гл.ас. д-р
123. ЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА гл.ас. д-р
124. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА гл.ас. д-р
125. МИНА МИНКОВА ДЖИВОДЕРОВА-ЗАРЧЕВА гл.ас. д-р
126. НАДЕЖДА ТРАЙЧЕВА ПЕТКОВА гл.ас. д-р
127. ПЕТЪР НЕСТОРОВ НЕДЯЛКОВ гл.ас. д-р
128. РАДА ХРИСТОВА ДИНКОВА гл.ас. д-р
129. РАЙНА ДИМИТРОВА ХАДЖИКИНОВА ас. д-р
130. ХАФИЗЕ НУРИ ФИДАН гл.ас. д-р
131. ЯВОР БОРИСЛАВОВ ЧОБАНОВ гл.ас. д-р
132. КОРНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА ЧОРОЛЕЕВА ст.пр. д-р
133. ЦВЕТА ЛУИЗОВА ХОРЕВА ст.пр. д-р
134. АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА КЪРПАЧЕВА
135. АЛЕКСЕЙ ЛЮБЕНОВ МИТКОВ
136. АННА КОСТАДИНОВА САРАХОШЕВА
137. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
138. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ
139. ГАЛИНА ПЕТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА
140. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ПОПАДИЙСКА
141. ТАНЯ НИКОЛОВА ДИВАРОВА
142. АБДУЛА ЕМИНОВИЧ студент
143. АЛЕКС АНТОНИО ГЕРЧЕВ студент
144. АМАРИЛДО МУРАТАЙ студент
145. АТАНАС СТОЙЧЕВ ГРОЗДЕВ студент
146. БИРХАН ИЛИЯЗ ЮСУФ студент
147. ВАЛЕРИ РАЛЧОВ РУЛЕВ студент
148. ГЕРГАНА КАРОВА студент
149. ДЖИНГИЗ ГЮЛЕН студент
150. ЕМИН СУНАЙ ЕМИНОВ студент
151. ИВАН ЗДРАВКОВ ПЕЙЧЕВ студент
152. ЙОРДАН МАРТИНОВ АНАНИЕВ студент
153. КАЛИНА СЕРАФИМОВА ВАСЕВА студент
154. МАРИО КОСТАДИНОВ ДИМОВ студент
155. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНАХИЛОВ студент
156. НАДЯ РУМЕНОВА БАЕВА студент
157. ПЛАМЕН БИСЕРОВ ПЕТРОВ студент
158. СИДЕР ВЕЛИЗАРОВ ЛАВЧИЕВ студент
159. СТАНИМИР СТАЙКОВ студент
160. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНЧЕВ студент
161. СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОЧЕВА студент
162. ТЕОДОРА РУМЕНОВА ПЕТРОВА студент
163. ЦВЕТАН АСЕНОВ ХАШЕВ студент
164. ЦВЕТЛИН ПАВЛИНОВ ГЕНЧЕВ студент
165. АЛБЕНА БИСЕРОВА ПЪРЖАНОВА докторант
166. ИВАЙЛО РАДОСТИНОВ МИНЧЕВ докторант
167. ИВО МИРОСЛАВОВ ФИНКОВ докторант

 

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.  

/ актуализиран Декември 2019 /

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.  

/ актуализиран Декември 2019 /

Translate »