СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023

Име, презиме, фамилия Длъжност НС/ОНС

Член на ОС Длъжност Степен
Хабилитирани преподаватели
1 Албена Стоянова Стоянова проф. дтн
2 Алберт Иванов Кръстанов проф. дтн
3 Ангел Иванов Ангелов проф. д-р
4 Атанас Иванов Павлов проф. дтн
5 Божидар Иванов Хаджиев проф. дикн
6 Валентина Л. Николова-Алексиева проф. д-р
7 Васил Димитров Златанов проф. д-р
8 Виолета Димитрова Рашева проф. д-р
9 Георги Атанасов Костов проф. дн
10 Десислав Костадинов Балев проф. д-р
11 Диана Димитрова Цанкова проф. д-р
12 Димитър Томов Драчев проф. д-р
13 Запряна Рангелова Денкова проф. дтн
14 Йорданка Николова Алексиева проф. д-р
15 Катя Иванова Вълкова-Йоргова проф. д-р
16 Кольо Тенев Динков проф. дтн
17 Марианна Русева Баева проф. д-р
18 Марияна Недялк. Перифанова-Немска проф. д-р
19 Нанко Христов Бозуков проф. д-р
20 Недялко Тодоров Катранджиев проф. д-р
21 Николай Димитров Менков проф. дтн
22 Николай Димитров Пенов проф. д-р
23 Пантелей Петров Денев проф. дн
24 Петър Тодоров Панайотов проф. д-р
25 Пламен Неделчев Моллов проф. д-р
26 Снежинка Константинова Стоянова проф. д-р
27 Степан Гаро Актерян проф. дтн
28 Стефан Василев Стефанов проф. д-р
29 Стефан Георгиев Драгоев проф. дтн
30 Тодор Георгиев Джурков проф. д-р
31 Цветко Велчев Прокопов проф. д-р
32 Албена Георгиева Дуракова доц. д-р
33 Александър Красимиров Славчев доц. д-р
34 Александър Стоянов Вучев доц. д-р
35 Анета Тинчева Попова доц. д-р
36 Анна Желева Колева доц. д-р
37 Антон Минчев Славов доц. д-р
Член на ОС Длъжност Степен
38 Атанаска Дим. Босакова-Арденска доц. д-р
39 Атанаска Михайлова Тенева доц. д-р
40 Божидар Василев Бозаджиев доц. д-р
41 Божидар Георгиев Марков доц. д-р
42 Борислав Христов Миленков доц. д-р
43 Боряна Йорданова Жекова доц. д-р
44 Валентина Милкова Чонова доц. д-р
45 Ваня Десимирова Гандова доц. д-р
46 Васил Тодоров Шиков доц. д-р
47 Величка Борисова Янакиева доц. д-р
48 Величка Гочева Гочева доц. д-р
49 Венелина Тодорова Попова доц. дн
50 Венета Методиева Марковска доц. д-р
51 Венцислав Борисов Ненов доц. д-р
52 Весела Иванова Чалова-Жекова доц. д-р
53 Весела Невелинова Шопска доц. д-р
54 Веселин Геров Начев доц. д-р
55 Вилхелм Милков Хаджийски доц. д-р
56 Галин Йорданов Иванов доц. дн
57 Галина Павлова Узунова доц. д-р
58 Георги Крумов Тосков доц. д-р
59 Георги Тодоров Добрев доц. д-р
60 Даша Спасова Михайлова доц. д-р
61 Деница Елиянова Блажева доц. д-р
62 Десислава Борис. Влахова-Вангелова доц. д-р
63 Димитър Стоилов Спиров доц. д-р
64 Димка Борисова Несторова доц. д-р
65 Динко Георгиев Йорданов доц. д-р
66 Донка Димитрова Куманова-Ларде доц. д-р
67 Донка Петрова Стоева доц. д-р
68 Донка Стоянова Танева доц. д-р
69 Захари Николаев Велчев доц. д-р
70 Ива Александрова Бичурова доц. д-р
71 Иван Ангелов Киряков доц. д-р
72 Иван Георгиев Иванов доц. д-р
73 Иван Георгиев Щерев доц. д-р
74 Иван Михайлов Михайлов доц. д-р
75 Иван Обретенов Обрешков доц. д-р
76 Иванка Василева Петрова доц. д-р
77 Иванка Йорданова Влаева доц. д-р
78 Илиана Василева Милкова-Томова доц. д-р
79 Йордан Атанасов Бадев доц. д-р
80 Калоян Георгиев Ангелов доц. д-р
81 Кирил Михалев Михалев доц. дн
82 Красимир Георгиев Бамбалов доц. д-р
Член на ОС Длъжност Степен
83 Красимир Илиев Колев доц. д-р
84 Кремена Николаева Никовска доц. д-р
85 Маргарита Николаева Терзийска доц. д-р
86 Мария Атанасова Душкова доц. д-р
87 Мария Петрова Кънева доц. д-р
88 Мариян Неделчев Милев доц. д-р
89 Мирослава Димитрова Какалова доц. д-р
90 Михаела Георгиева Иванова доц. д-р
91 Надежда Борисова Благоева доц. д-р
92 Надежда Трайчева Петкова доц. д-р
93 Найден Делчев Делчев доц. д-р
94 Нешо Георгиев Тошков доц. д-р
95 Николай Атанасов Шопов доц. д-р
96 Николай Димитров Димитров доц. д-р
97 Николай Стоянов Стоянов доц. д-р
98 Панко Събчев Митев доц. д-р
99 Петя Георгиева Йорданова-Динова доц. д-р
100 Петя Иванова Несторова доц. д-р
101 Пламен Иванов Никовски доц. д-р
102 Радослава Николова Габрова доц. д-р
103 Росен Миланов Чочков доц. д-р
104 Росица Стефанова Денкова-Костова доц. д-р
105 Румен Борисов Михов доц. д-р
106 Силвия Атанасова Топлева доц. д-р
107 Снежана Димитрова Иванова доц. д-р
108 Снежанка Иванова Атанасова доц. д-р
109 Станислава Цанкова Ташева доц. дн
110 Стефчо Димитров Кемилев доц. д-р
111 Таня Павлова Титова-Костуркова доц. д-р
112 Теодора Димитрова Атанасова доц. д-р
113 Тотка Михайлова Додевска доц. д-р
114 Христо Георчев Христов доц. д-р
115 Христо Николов Николов доц. д-р
116 Христо Петков Динков доц. д-р
117 Христо Спасов Спасов доц. д-р
118 Цвета Луизова Хорева доц. д-р
119 Цветана Иванова Гогова доц. д-р
120 Цветелин Теодосиев Десев доц. д-р
121 Юлиан Димитров Тумбарски доц. д-р
Нехабилитирани преподаватели
122 Ана Руменова Янева гл. ас. д-р
123 Ангел Ангелов Личев гл. ас. д-р
124 Ангел Милчев Данев гл. ас. д-р
125 Апостол Томов Симитчиев гл. ас. д-р
126 Валентина Цветанова Добрева гл. ас. д-р
Член на ОС Длъжност Степен
127 Веселин Петров Владев гл. ас. д-р
128 Делян Николаев Господинов гл. ас. д-р
129 Димитър Георгиев Атанасов гл. ас. д-р
130 Димитър Стефанов Стоев гл. ас. д-р
131 Ева Димитрова Димитрова гл. ас. д-р
132 Иван Ченков Бакърджийски гл. ас. д-р
133 Ивелина Василева Иванова гл. ас. д-р
134 Ивелина Николаева Десева гл. ас. д-р
135 Илиян Николаев Добрев гл. ас. д-р
136 Лазар Веселинов Лазаров гл. ас. д-р
137 Магдалена Ангелова Стоянова гл. ас. д-р
138 Милена Иванова Николова гл. ас. д-р
139 Мина Минкова Дживодерова-Зарчева гл. ас. д-р
140 Надя Ненчева Арабаджиева гл. ас. д-р
141 Петър Несторов Недялков гл. ас. д-р
142 Петя Боянова Боянова гл. ас. д-р
143 Петя Веселинова Стефанова гл. ас. д-р
144 Пламен Райнов Райнов гл. ас. д-р
145 Рада Христова Динкова гл. ас. д-р
146 Райна Димитрова Хаджикинова гл. ас. д-р
147 Сийка Димитрова Кодинова гл. ас. д-р
148 Станко Стоянов Станков гл. ас. д-р
149 Стефан Илиев Божков гл. ас. д-р
150 Стефан Илиев Дишлиев гл. ас. д-р
151 Таня Антониева Иванова гл. ас. д-р
152 Татяна Борянова Балабанова гл. ас. д-р
153 Хафизе Нури Фидан гл. ас. д-р
154 Явор Бориславов Чобанов гл. ас. д-р
155 Корнелия Бориславова Чоролеева ст. пр. д-р
156 Николай Йорданов Желязков ст. пр. д-р
157 Александър Стефанов Балабанов ас.
158 Богдан Георгиев Горанов ас. д-р
159 Кирил Петров Василев ас. д-р
160 Мария Минева Жекова ас.
161 Надежда Николаева Мазова ас.
162 Христо Рангелов Калайджиев ас. д-р
Служители
163 Алексей Любенов Митков
164 Анна Костадинова Сарахошева
165 Галина Петрова Пантелеева
166 Снежана Георгиева Попадийска
167 Таня Николова Диварова
Студенти
168 Александър Николов Михайлов студент
169 Бирхан Илияс Юсуф студент
Член на ОС Длъжност Степен
170 Ванеса Орлинова Гуглина студент
171 Венислав Даниелов Генов студент
172 Владислав Ивайлов Иванов студент
173 Георги Цонев Ангелов студент
174 Деян Диянов Илиев студент
175 Димитър Маринов Димитров студент
176 Йордан Мартинов Ананиев студент
177 Калина Сарафимова Ковачева студент
178 Магдалена Станимирова Стойчева студент
179 инж. Манол Василев Гочев студент
180 Мартин Миленов Стоянов студент
181 Надя Руменова Баева студент
182 Павел Валентинов Стоилов студент
183 Петя Ангелова Ангелова студент
184 Пламен Бисеров Петров студент
185 Полина Георгиева Петрова студент
186 Преслав Стефанов Генчев студент
187 Сидер Велизаров Лавчиев студент
188 Станимир Христов Стайков студент
189 Станислава Василева Йочева студент
190 Теодора Руменова Петрова студент
191 Тодор Василев Величков студент
192 Тодор Методиев Стефанов студент
193 Цветан Асенов Хашев студент
Докторанти
194 инж. Павлина Борисова Дойкина докторант
195 Петър Тошков Кисьов докторант
196 Сергей Любомиров Сергеев докторант
197 Теодора Пламенова Петкова докторант

Председател на ОС:

(доц. д-р С. Кемилев)

 

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ КЪМ 15.03.2022г.

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.