Лекции и упражнения започват присъствено от следващия ден

 

Университетът по хранителни технологии ще открие новата учебна година на 12 септември 2021 г. от 10,30 ч. в двора на учебното заведение.

Ще присътват първокурсници, преподаватели, служители и гости, сред които се очаква министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, министърът на земеделието, храните и горите проф. Христо Бозуков и зам.-министърът на туризма Мария Белколева, зам.-областният управител Даниела Николова, кметът на Пловдив Здравко Димитров, районни кметове, ректори на висши училища в Пловдив, членовете на настоятелството на УХТ, бивши ректори на УХТ и др.

Ректорът проф. д-р Пламен Моллов ще връчи студентските книжки и таблетите на 7-те студенти, приети с максимален бал. На всички останали първокурсници книжките ще бъдат раздадени по факултети и специалности. За тях също са осигурени безплатни таблети за обучение в електронна среда, както беше в началото и на миналата година.

Учебният процес започва на 13 септември 2021 г. присъствено за всички курсове, заяви зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов. Ще бъде създадена организация за актуализиране информацията за здравния статус на преподаватели, служители и студенти, за да формира балансирана оценка на ситуацията и начина на организиране и провеждане на учебния процес.

В хода на лекциите и упражненията ще се спазват стриктно противоепидемичните мерки: носене на маски, използване на дезинфектанти и въздухопречистватели, проветряване на учебните зали, по-чести почивки, междинни дезинфекции в учебните зали, създаване на възможности за намаляване броя хора в залите чрез разделяне на подгрупите за практическите части от упражненията и други.

Приканваме за по-висок процент на ваксиниране както сред преподавателите и служителите на университета, така и на студентите с оглед отговорност и взаимна грижа, заяви зам.-ректорът.

Всяка седмица университетът ще бъдат осигурява антигенни тестове за всички желаещи да следят здравния си статус.

При наличие на административни актове, министерски заповеди и рязка промяна на епидемичната обстановка, имаме готовност да преминем към учебен процес в електронна среда, за какъвто вече сме натрупали достатъчно опит, каза доц. Спасов.

До момента в държавна поръчка са заети около 85% от местата редовно и задочно. Продължава записването в първи курс и в двете форми, търсят се кандидати за защитените специалности в професионално направление „Енергетика“, специалност „Топлотехника , професионално направление „Машинно инженерство“, специалност „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“, за които таксите ще бъдат поети от държавата за целия срок на обучение.

Доц. Спасов припомни, че приемът на документи за ОКС „Магистър“ започна днес и ще продължи до 1 октомври 2021 г. Класирането ще бъде обявено на 4 октомври 2021 г., а записването е в периода 5-7 октомври 2021 г. Общият брой на магистратурите в УХТ е 34.