УХТ открива нова специалност ‒ „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“

Публикувано от

Хранителни и фармацевтични биотехнологии“ е новата бакалавърска програма в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Обучението ще стартира през новата академична 2024/2025 г. Иновативната бакалавърска програма се разкрива към катедра „Биотехнология“ и е с продължителност 4 години.

Дипломираните бакалаври по „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“ са висококвалифицирани специалисти с уникален профил, което ги прави силно конкурентноспособни и увеличава възможностите им за реализация на пазара на труда. С придобитите задълбочени научно-теоретични биохимични, микробиологични и молекулярно-генетични познания и практични умения завършилите ще могат да прилагат най-съвременните биотехнологични методи при получаване на лекарства, биоингредиенти за безопасни и здравословни храни и напитки, ефективни агробиопродукти, биоматериали с нисък въглероден отпечатък и др.

Съвременният живот наложи необходимостта от такъв тип кадри, които са необходими за бизнеса и за науката, коментира зам.-ректорът по учебна дейност проф. Георги Костов. Според него учебният план е мултидисциплинарен и е тясно съобразен с нуждите на индустрията и научните организации. Това ще позволи на дипломираните бакалаври да организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, хранително-вкусови и биотехнологични предприятия, специализирани микробиологични, аналитични, медико-биологични и контролни лаборатории, научноизследователски организации, компании за провеждане на клинични изследвания, сертифициращи компании, както и в държавни институции, обслужващи секторите „Безопасност на храни“, „Здравеопазване“, „Екология“ и „Образование“.

Зам.-ректорът изтъкна, че катедрата „Биотехнология“ има над 50 години традиции в обучението на бакалаври, магистри и доктори и е желан и уважаван  партньор по редица международни и национални проекти. Преподавателите от катедрата са с богат професионален и изследователски опит в различни области на модерната наука и имат амбиция да подготвят специалисти, които желаят да градят кариера в сферата на биотехнологиите.

 

Прочетете още